Leerders het vanaf 28 September die keuse om somer- of winterdrag te dra. Vanaf 2 November (kwartaal 4), is somerdrag verpligtend.