Ons skool beskik oor ‘n moderne snoepie wat gesonde eetgoed verkoop.

Die snoepie is elke dag van die week oop gedurende eerste en tweede pouse.

Om Graad 1 leerders kans te gee om eers aan hul nuwe omgewing gewoond te raak, kry hulle Vrydae gedurende eerste pouse ‘n afsonderlike geleentheid om eetgoed by die snoepie te koop.

OM ‘N BESTELLING AANLYN TE DOEN:
1. Kliek op die SKAKEL om ‘n Google vorm in te vul om u bestelling te plaas.
2. Die vorm moet vir elke leerder apart ingevul word.
3. Vul elke week ‘n vorm in voor of op Vrydag, 09:00 vir die volgende week se bestelling.
4. Kontant kan in ‘n duidelik gemerkte koevert op Maandae by die registeronderwyser ingehandig word. Kontant kan ook direk by die snoepie inbetaal word.