Albei kore tree op Sondagaand 18 November om 19:00 vir oulaas hierdie jaar by Tamboerskloof N G Kerk op.
Alle koorlede dra WIT klere en sit by hulle ouers.
Wees asb teen 18:45 daar.