Die kostes van die AKADEMIESE SPELE week (17 – 21 September 2018) wat op Sportwetenskappe fokus, beloop R50 per leerder. Allerhande aktiwiteite word gedurende hierdie week aangebied wat nader aan die tyd in die nuusbrief gekommunikeer sal word. Ons wil geen leerders uitsluit nie.
Betaling kan deur middel van kontant, per EFT (verwysing: AK-spele + u kind se naam; stuur bewys na registeronderwyser) of per Karri-app gemaak word. ‘n Boodskap sal aan u gestuur word om Karri-app te bevestig.
Datum van betaling: 24 Augustus – 17 September 2018.