Ons wil graag die antwoorde wat ons ontvang het van die strategiese vraelys met julle deel. Neem kennis dat alle kommentaar uitgelaat is en dat ons slegs die grafieke van die keusevrae publiseer.

LJvR Strategiese vraelys 2018