Die WKOD-Wiskundekompetisie wat die 2de Augustus geskryf moes word, is geskuif na Woensdag 15 Augustus.
Die departement het ons in kennis gestel dat die eerste rondte vraestelle nog nie gereed is nie. Alle leerders in gr.4-7 sal aan die rondte deelneem en die skryf van die vraestelle sal tydens skoolure plaasvind.