Ons hou op Woensdag, 20 Junie, vir die gr 4-7 leerders ‘n oggend waar ons vriendskaplik teen mekaar gaan tennis speel. ‘n E-pos is aan die ouers gestuur waar hulle die kinders in ‘n google vorm, voor Vrydag 15 Junie, kon inskryf.

Ons is oorweldig deur die goeie terugvoer wat ons ontvang het. Dis wonderlik om te sien hoe baie kinders wil deelneem. Ons sal ‘n paar ekstra rakette hê vir die kinders. Ouers is welkom om te kom kyk.