Op Dondermiddag, 12 April 2018, vanaf 15:00 – 19:00 sal ouers van graad 4 – 7 die geleentheid kry om onderskeie onderwysers rakende hul kind se vordering te spreek.
Maak asb. individuele afsprake by die skoolsekretaresse, Adri Marais.
Tydens hierdie 15 minute afspraak kry u die geleentheid om ook na u kind se skoolwerk/vraestelle, ens. te kyk.