Die taak- en toetsroosters sal Vrydag, 26 Januarie 2018, aan al die graad 4 – 7-leerders uitgedeel word. Dit sal ook op die webwerf (AKADEMIE) beskikbaar wees.