Ons herinner ouers daaraan om asseblief alle bekers wat by verlede jaar se prysuitdeling ontvang is, so gou as moontlik skool toe te stuur. Leerders kan die bekers by die biblioteek inhandig. Dankie vir die samewerking!