Aangesien ons nou vlak 1 van die grendelstatus handhaaf, sal ons hierdie jaar onderskeie graadgroepe gedurende skooltyd in die skoolsaal byeen roep om erkenning aan elkeen se harde werk gedurende die jaar te gee. Ons wil die prysuitdelingsgeleenthede so informeel moontlik hou. Kom woon gerus jou kind se prysuitdelingsgeleentheid by:

Gr. 1 – Vrydag, 3 Des, om 8:30
Gr. 2 – Vrydag, 3 Des, om 10:45
Gr. 3 – Vrydag, 3 Des, om 12:00

Gr. 4 – Dinsdag, 7 Des, om 9:00
Gr. 5 – Dinsdag, 7 Des, om 11:00

Gr. 6 – Donderdag, 9 Des, om 9:00
Gr. 7 – Donderdag, 9 Des, om 11:00