Die eerste deel van die Eisteddfod Sangafdeling het baie goed afgeloop. Juffrou Helecia is BAIE trots op haar leerders:

Aiyana Alfredo 90 en 92%
Daniela Boshoff 93, 95, 95%
Kerala Allewell 87, 95, 96%
Stella Boje 96,96,96%
Emma Liebenberg 86, 87, 90%
Mia Symington 89. 90, 93%
Héloïse Strauss 90, 93, 95%
Karu Rademeyer 90 en 95%

Klavier Eisteddfod vind eerskomende Saterdag plaas.