Jannies Talent word uitgestel na kwartaal 2 a.g.v. die grendelstatus.