Ons herinner ouers/spelers daaraan dat hul rugbytruie terug skool toe moet kom. Daar is enkele hokkieseuns wat ook truie ontvang het vir hul onderskeie wedstryde. Hulle moet dit asb. ook terugstuur. Leerders moet dit by juf. Hanekom inhandig. Baie dankie aan almal wat dit reeds gedoen het.