Die volgende landloopwedloop vind Vrydag, 10 Mei, by die Cape Academy of Maths, Science and Technology, Firgrove Way, Constantia plaasvind. Die vorm is met ouers van atlete wat gereeld die oefeninge bywoon, gedeel. Indien jy dit nie ontvang het nie of jou kind is nie gereeld by oefening nie, vul die VORM in.