Die slaagpersentasie van die Sistemiese toetse in Afrikaans Huistaal en Wiskunde is 50% vir Graad 3-kurrikulumitems.
Die Wiskunde-uitslae van 2016 wys op `n slaagpersentasie van 96.7 %. Die Wiskunde slaagpersentasie van 2017 is 98.3 %. Daar is geen noemenswaardige verskil nie, maar daar word egter `n hoë standaard gehandhaaf in vergelyking met die slaagpersentasie in die Wes-Kaapprovinsie, van 59.3%.
Die gemiddelde slaagpersentasie in Afrikaans Huistaal van 2016 was 91.8 %. Die slaagpersentasie van 2017 is 98.3 %. Daar is `n merkbare styging van 6.5 % in die slaagpersentasie van Afrikaans. Ons skool handhaaf `n hoë persentasie van prestering in vergelyking met die slaagpersentasie in die Wes-Kaapprovinsie, van 46.6%.