Soekfunksie

  • Filter Kategorie/ë

  • Herstel

Kommunikasiekanale

Alle ouers is nie altyd seker wat die korrekte kanale is om te volg wanneer hulle voorstelle / navrae / klagtes het oor sekere aspekte by die skool nie. 

Akademie
Vir akademiese aangeleenthede, kontak eers die betrokke vak- of klasonderwyser en daarna die akademiese hoof, Me Marinda Brink. Vervolgens kan u die skoolhoof nader. 

Sport
Vir sportsake, kontak eers die afrigter, daarna die hoof van die betrokke sport, en dan die sportbestuurder. Vervolgens kan u die skoolhoof nader.
Indien ‘n sportwedstryd gekanselleer word, sal die skool ‘n sms uitstuur om ouers hiervan in te lig.  Die sms sal uitgestuur word sodra kennisgewing ontvang word, of as dit ‘n tuiswedstryd is, om 12h00.

Kultuur
Vir kulturele aangeleenthede kontak die betrokke onderwyser, en daarna die departementshoof van Musiek, Me. Helecia Groenewald. Vervolgens kan u die skoolhoof nader.

Geboue en terrein
Indien u klagtes of voorstelle aangaande die geboue en terrein het, kan u met die opsigter of die skoolhoof in verbinding tree.

Indien u al bogemelde kanale gevolg het en steeds geen sukses behaal het nie, kan u die betrokke beheerraadslede kontak, en daarna die voorsitter.

Vir u gerief sluit ons die volgende persone se e-posadresse in.
(Klik op die naam):

HOOF VAN: NAAM EN VAN
RUGBY + ATLETIEK Leon Hanekom
NETBAL Razelle Hanekom
KRIEKET Timothy Lilly
TENNIS Nora Verster
SWEM Bibi Stoffberg
LANDLOOP Mareli Boshoff
SKAAK Rachè de Goede
KULTUUR Helecia Groenewald
AKADEMIE Marinda Brink
SKOOLHOOF Johan Oosthuizen
OPSIGTER Hannes Muller
BEHEERLIGGAAM (VOORSITTER) Nicole Strauss
BEHEERLIGGAAM (SPORT) Hennie du Plooy
BEHEERLIGGAAM (KULTUUR)  Nicole Strauss
BEHEERLIGGAAM
(GEBOUE EN TERREIN)
LJ le Roux

Jean Lombaard

Konsertkaartjies

Besprekings vir die skoolkonsert open Vrydag 25 Augustus om 10:00.

Klik hier om te bespreek.

Nuusbrief Subskripsie

Om die weeklikse nuusbrief per e-pos te ontvang, voltooi asseblief jou kommunikasievoorkeure in jou JvR webprofiel.

Bestelvorm en Pryslys

Klerebanknuus

Die klerebank is slegs Maandag- en Woensdagoggende oop gedurende eksamentye vanaf  07:15.
Vermy asseblief die doodtrap in die begin van die jaar, en koop volgende jaar se items aan terwyl dit stil is.
Graad 6 leerlinge wat nog nie geruite oortruie het vir 2018 nie, moet asseblief  voor 23 November bestel.
Stuur asseblief die grootte wat vereis word na jvrklerebank@gmail.com
Bestellings kon tot nou toe vervul word, maar het nou uitverkoop in grootte 32 en 36. Finale eenhede word bevestig met die verskaffer op 23 November.

 

Bedryfsure vir aanpas en kontant/Snapscan-aankope:
Maandae en Woensdae: 07:15 – 08:00
Dinsdae en Donderdae: 13:30 – 14:20

EFT bestelproses: 
Stuur volledig voltooide vorm na Eda: jvrklerebank@gmail.com wat dan gedurende die week in die aande verwerk word.
Eda bevestig beskikbaarheid, totale verkoopswaarde en verwysingskode.
Betaal oor na die Naude ABSA Klerebank rekening en lys asseblief die verwysingskode.
Die items word dan gepak en versprei soos gereël.

Klerebankrekening vir EFT betalings is as volg:
E NAUDE
ABSA
SPAARREK NR 678209147
TAKKODE 632005 (Claremont)
VERWYSING: Kwitansienommer

 

X