Leeslyste

Let wel: Titels wissel in moeilikheidsgraad. Die leesvlak en begripsvermoë van die leerder moet in ag geneem word.
Klik op Outeur of Titel opskrif om alfabeties te rangskik.

Graad 1 & Graad 2
Graad 3
Graad 4
Graad 5
Graad 6
Graad 7
Graad 7: Gevorderde Lesers / Temas (Leesvlak: Graad 10 en ouer)

Woord van die week no.80

omgeëllie

Definisie: omgekrap of geïrriteerd
Sin: My juffrou raak omgeëllie as ons gesels wanneer ons moet werk.
Wenners: Ntandane Samson (Gr.5JvR) en Tara Mapoe (Gr.5JvR)
Christiaan Boshoff (Gr.6W) het hierdie week se woord voorgestel.