Leeslyste

Let wel: Titels wissel in moeilikheidsgraad. Die leesvlak en begripsvermoë van die leerder moet in ag geneem word.
Klik op Outeur of Titel opskrif om alfabeties te rangskik.

Graad 1 & Graad 2
Graad 3
Graad 4
Graad 5
Graad 6
Graad 7
Graad 7: Gevorderde Lesers / Temas (Leesvlak: Graad 10 en ouer)

Woord van die week 76

onderonsie
Definisie: ‘n Situasie waar twee of meer mense nie met mekaar saamstem nie.
Sin: Die leiers van die politieke partye het in ‘n onderonsie betrokke geraak.
Wenner: Onela Roxo (Gr.6B)