Leeslyste

Let wel: Titels wissel in moeilikheidsgraad. Die leesvlak en begripsvermoë van die leerder moet in ag geneem word.
Klik op Outeur of Titel opskrif om alfabeties te rangskik.

Graad 1 & Graad 2
Graad 3
Graad 4
Graad 5
Graad 6
Graad 7
Graad 7: Gevorderde Lesers / Temas (Leesvlak: Graad 10 en ouer)

Woord van die week no.82

Hierdie week het die Woord van die week 2 definisies én 2 wenners. Luister mooi!

koester

Definisie 1: in jou binneste lewendig hou en laat groei
Sin: Ek koester al die herinneringe aan my ouma in my hart.

Definisie 2: verwarm
Sin: Ek koester my in die winterson wat by my kamervenster inskyn.

Wenners:
Ella le Roux (Gr.6dJ) & Jana Brink (Gr.6dJ)