Leeslyste

Let wel: Titels wissel in moeilikheidsgraad. Die leesvlak en begripsvermoë van die leerder moet in ag geneem word.
Klik op Outeur of Titel opskrif om alfabeties te rangskik.

Graad 1 & Graad 2
Graad 3
Graad 4
Graad 5
Graad 6
Graad 7
Graad 7: Gevorderde Lesers / Temas (Leesvlak: Graad 10 en ouer)

Woord van die week nr 65

snoep

Wenners: Taniel Webber(Gr.3S)  & Lauren Mwanza (Gr.4vdV)
Definisie 1: Om baie lief te wees vir eet
Sin 1: ‘n Beer is so snoep agter heuning aan soos ‘n kind agter lekkers.
Definisie 2: Om suinig of onmededeelsaam te wees 
Sin 2: Sy is ‘n regte ou snoep wat haar lekkers skelm agter die muurtjie sit en eet.