Soekfunksie

  • Filter Kategorie/ë

  • Herstel

Kommunikasiekanale

Alle ouers is nie altyd seker wat die korrekte kanale is om te volg wanneer hulle voorstelle / navrae / klagtes het oor sekere aspekte by die skool nie. 

Akademie
Vir akademiese aangeleenthede, kontak eers die betrokke vak- of klasonderwyser en daarna die akademiese hoof, Me Marinda Brink. Vervolgens kan u die skoolhoof nader. 

Sport
Vir sportsake, kontak eers die afrigter, daarna die hoof van die betrokke sport, en dan die sportbestuurder. Vervolgens kan u die skoolhoof nader.
Indien ‘n sportwedstryd gekanselleer word, sal die skool ‘n sms uitstuur om ouers hiervan in te lig.  Die sms sal uitgestuur word sodra kennisgewing ontvang word, of as dit ‘n tuiswedstryd is, om 12h00.

Kultuur
Vir kulturele aangeleenthede kontak die betrokke onderwyser, en daarna die departementshoof van Musiek, Me. Helecia Groenewald. Vervolgens kan u die skoolhoof nader.

Geboue en terrein
Indien u klagtes of voorstelle aangaande die geboue en terrein het, kan u met die opsigter of die skoolhoof in verbinding tree.

Indien u al bogemelde kanale gevolg het en steeds geen sukses behaal het nie, kan u die betrokke beheerraadslede kontak, en daarna die voorsitter.

Vir u gerief sluit ons die volgende persone se e-posadresse in.
(Klik op die naam):

HOOF VAN: NAAM EN VAN
RUGBY + ATLETIEK Leon Hanekom
NETBAL Razelle Hanekom
KRIEKET Timothy Lilly
TENNIS Nora Verster
SWEM Bibi Stoffberg
LANDLOOP Mareli Boshoff
SKAAK Rachè de Goede
KULTUUR Helecia Groenewald
AKADEMIE Marinda Brink
SKOOLHOOF Johan Oosthuizen
OPSIGTER Hannes Muller
BEHEERLIGGAAM (VOORSITTER) Nicole Strauss
BEHEERLIGGAAM (SPORT) Hennie du Plooy
BEHEERLIGGAAM (KULTUUR)  Nicole Strauss
BEHEERLIGGAAM
(GEBOUE EN TERREIN)
LJ le Roux

Jean Lombaard

Konsertkaartjies

Besprekings vir die skoolkonsert open Vrydag 25 Augustus om 10:00.

Klik hier om te bespreek.

Nuusbrief Subskripsie

Om die weeklikse nuusbrief per e-pos te ontvang, voltooi asseblief jou kommunikasievoorkeure in jou JvR webprofiel.

Category: Skoolterrein

Die OOV het in 2015 begin droom om die voorste speelterrein op te knap. Die skool het nie daarvoor begroot nie – ons moes fondse vind.

Gras het nog altyd gesukkel om onder die groot bome te groei. Ons het besluit om Huppelland se voorbeeld te volg met sintetiese gras. Sommige ouers het ook gevoel die kinders kan te maklik interaksie hê met enige persoon wat in Kloofstraat verby loop.

Uiteindelik, na baie beplanning en gesels, het dinge begin gebeur in 2016.

Die boomhuis was ‘n oud-ouer se idee. Sy het die bou van die struktuur geborg asook die sintetiese gras daaronder. Die res van die terrein is met sintetiese gras bedek en betaal uit Veilinggeld, Alive Foundation en ‘n skenking van ‘n ouer.

Die verste heining is meer privaat gemaak deur die baksteenmuur hoër te bou. Groen skadunet is teen die Kloofstraat heining aangebring om kontak tussen verbygangers en die kinders te verminder.

Die laaste oop stukke grond is geplavei deur ‘n ouer.

Phillip die sekuriteitswag by Kloofstraat se hek het in 2016 begin om die clivias by die hek te verplant en uit te sprei onder die groot bome ook. Maak seker om tydens Lente verby die voorste bedding te stap om ons mooi cliviatuin te sien. Ons gee Kirstenbosch kompetisie!

Dit was ‘n reuse spanpoging – dankie aan almal wat dit moontlik gemaak het.

Sien fotos van die terrein voor en na al die veranderings.

Ons hoor graag van ouers wat kan help om ‘hop-scotch’ te verf, sokkerdoele te maak/skenk, bankies en tafeltjies te vind en tuin te maak.

Kontak vir Suna Karsten suna.karsten@gmail.com as jy wil betrokke raak.

X