Soekfunksie

  • Filter Kategorie/ë

  • Herstel

Weeklikse Nuusbrief

Category: Algemeen

/ Algemeen, Nuus

Ons wil graag vir Zandile Salimani, Gr.00 klasassistent by Huppelland, baie geluk wens met haar groot prestasie. Zandile het na 20 jaar besluit om haar matriek te voltooi en wil graag verder studeer om ‘n onderwyseres te word. Die Opvoedingstrust het haar in 2019 by College of Cape Town ingeskryf en sy het gedurende 2019 en 2020 aand- en naweekklas geloop. Sy het baie hard gewerk en ons is baie trots op haar. Baie geluk Zandile! Ons bedank ook graag die Opvoedingstrust wat hierdie fantastiese geleentheid moontlik gemaak het.

/ Algemeen, Nuus

So breek week 3 van die aangepaste kwartaalkalender aan met die goeie nuus van ons president, Mnr. Cyril Ramaphosa, dat die land se grendelstatus tot vlak 1 aangepas word.

Dit is goeie nuus vir alle Suid-Afrikaners en bring groot verligting vir ons land se kwesbare ekonomie. Die aandklokreël wat tot middernag verleng is, verskaf meer tyd om ons behoefte aan sosiale interaksie op ‘n verantwoordelike wyse te geniet. Baie dankie vir al die Graad 1-ouers wat op Woensdag, 3 Maart 2021, vir die oueraand en piekniek opgedaag het. Ek waardeer julle teenwoordigheid en verwelkom jul betrokkenheid by die skool. Wanneer ouers betrokke by die skool is, ontmoet hulle die opvoeders asook ander ouers om sodoende die gemeenskaplike belang net verder te vergroot. Vir my is die ouers en die skool in ‘n kardinale vennootskap en met jul aktiewe betrokkenheid word die lojaliteit teenoor die skool en sy personeel verstewig. Jane D. Hull het die volgende stelling gemaak: “At the day, the most overwhelming key to a child’s success is the positive involvement of parents’’.

Verder is ek baie opgewonde en sien ek daarna uit om julle en jul gesinne vanaand by die piekniekfunksie te ontvang. Ek is op diens by die Conradieveld, maar sal beslis kom inloer by die skool. Ek glo en vertrou dat ons almal die samesyn sal geniet en nuwe kennisse sal maak. Baie dankie by voorbaat dat julle die Covid-19 protokol tydens die funksie sal eerbiedig.

Neem asseblief kennis van die volgende:

1. Verkiesing van die 2021 Beheerraad (BR):
Neem asseblief kennis van die volgende belangrike inligting:
● Termyn: 2021 – 2024 (3 jaar).
● Ouerverkiesing geskied virtueel d.m.v. VotingCrowd op Dinsdag, 30 Maart 2021. Verdere reëlings en tydsgleuf om aanlyn te stem sal spoedig volg.
● Die ouerkomponent van die BR bestaan uit 5 posisies.
● Die volgende ouers wat die vorige BR verteenwoordig het, het hulsef weer verkiesbaar gestel:
    ⮚ Merwe Scholtz (Voorsitter)
    ⮚ Izelle Venter (Onder-voorsitter)
    ⮚ Esri Marais
● Benoeming/nominasie begin reeds (vandag) Vrydag, 5 Maart 2021, en sluit Dinsdag, 16 Maart 2021, om 10:00.
● Benoeming/nominasie moet met ‘n kort CV en foto vergesel word.
● Voltooide benoemings/nominasies moet by Adri (ontvangs) ingehandig word.
● Ons skool se verkiesingsbeampte is mnr. Chris Storey, skoolhoof van Laerskool Kampsbaai. Ek is die verkeisingsbeampte vir Hoërskool Jan van Riebeeck. Skoolhoofde mag nie hul eie skool se BR-verkiesings hanteer nie.
● Benoeming/nominasievorms is ook beskikbaar by Adri (ontvangs) of jul kan die onderstaande skakel volg.

Volg asseblief die skakel vir toegang tot die volgende:
    ⮚ AANHANGSEL A: Kennisgewing van benoemingsbekragtigingsvergadering en verkiesing wat die proses en sperdatums bevat; en
    ⮚ AANHANGSEL B: Benoemings/nominasievorm vir verkiesing van ouers tot die Beheerraad.

2. Swemgala

Weens die groot belangstelling het ons besluit om die swemgala eerder oor 2 dae aan te bied:
● Grondslagfase: Do., 18 Maart
● Intersenfase: Vr., 19 Maart
Razelle sal binnekort die nodige inligting voorsien. Ongelukkig sal ouers nie die geleentheid kan bywoon a.g.v. Covid-protokol nie.

/ Algemeen, Nuus

Woensdag, 10 Maart, is fotodag. A.g.v. COVID gaan ons individuele foto’s neem en ‘n collage vir elke klas maak om ‘n klasfoto te skep (sien voorbeeld onderaan). Daar sal dus geen klasfoto’s geneem word nie. Slegs die volgende foto’s word geneem:

* Individuele foto’s
* Boetie- en sussiefoto
* Beheerliggaamfoto 2020
*Suidoosterredaksie 2021
*OOV

Kleredrag:
Leerders dra hul blou feeshempies. Indien leerders nog nie ‘n feeshempie het nie, moet hulle in skoolklere skool toe kom. Daar sal nie LO op daardie dag wees nie. Maak asb. seker dat jou kind(ers) netjies lyk.

Hoe werk die bestelling van foto’s:
Stap 1: Die fotograaf sal eers na ongeveer 3 weke die foto’s terug skool toe stuur.
Stap 2: Daarna word die foto’s huis toe gestuur en ouers kan dan op die koeverte of op die webtuiste van die fotograaf bestel.
Stap 3: Wag geduldig totdat foto’s terug kom skool toe.
NB: Fotogeld gaan NIE deur die Karri-toep nie!

Laaste dag vir fotobestellings is 21 April 2021

/ Algemeen, Nuus

Kan julle glo, vandag is dit reeds die 2de week nadat die skool sy deure geopen het. Tyd vlieg ongelooflik vinnig verby. Roetine word stadig maar seker weer deel van ons leerders se daaglikse lewe en dit is verblydend om die stralende gesiggies te sien wat soggens by die skool opdaag. Ek glo julle as ouers is ook bly om nie meer die rol van ‘huisonderwyser’ te vertolk nie.

Leerders het dit die afgelope week geniet om weer aan skoolsport saam met hul klasmaats deel te neem aangesien die buitemuurse program op Maandag, 22 Februarie 2021, afgeskop het. Kooroefeninge het ook begin wat bydra tot ons skool se gebalanseerde, holistiese benadering. Ek glo dat buitemuurse aktiwiteite fiksheid, konsentrasie, deursettingsvermoë, dissipline, spierontwikkeling en samehorigheid ontwikkel.

Vir ‘n kind om ‘n ontwikkelingsvoordeel uit aktiwiteite te trek, moet hy/sy dit in die eerste plek geniet. Help dus jou kind om die regte sport of aktiwiteit vir hom/haar te vind. Wees egter versigtig om nie te veel druk om te presteer op hulle te plaas nie. Die fokus moet op deelname en karakterontwikkeling wees. Die pandemie het bygedra dat kinders te veel tyd voor die skerms deurbring en daarom is dit belangrik dat ons kinders aanmoedig om te beweeg en aktief te wees. Die beste manier om kinders aan te moedig om meer aktief te wees, is deur self die voorbeeld te stel. Dit kan gedoen word deur eerder te gaan stap of draf as om self voor die TV te gaan lê. Ons moet altyd onthou wat die waardes en prioriteite is wat ons onbewustelik aan ons kinders kommunikeer. ‘n Leefstyl en ingesteldheid van aktief wees vanaf ‘n vroeë ouderdom kan ook help om leerprobleme aan te spreek en geestelike/emosionele gesondheid te verseker wat deur die pandemie onder geweldige druk geplaas is. Ons eie Madiba het die volgende rakende gesondheid gesê: “Exercise is the key not only to physical health but to peace of mind’’. Skep dus geleenthede waartydens julle as ‘n gesin saam iets aktief kan doen.

Neem asseblief kennis van die volgende:

1. Verkiesing van die 2021 Beheerraad:
Die amptelike datum vir die BR-verkiesing is Dinsdag, 30 Maart 2021. Maak asseblief ‘n aantekening in jul dagboeke. Ons het toestemming ontvang om die BR-verkiesing virtueel d.m.v. VotingCrowd af te handel. Inligting en dokumentasie rakende die nominasieproses sal so spoedig moontlik aan julle voorsien word.

2. Buitemuurse program:
Graag herinner ons julle om asseblief die Covid-protokol te handhaaf deur sover moontlik nie julle voertuie te verlaat wanneer julle die skoolperseel of sportgronde betree nie.

3. Terugvoering: Sosiale byeenkoms
Soos verwag was die reaksie van ouers oorweldigend. Die vrywillige sosiale funksie geskied dus op Vrydag, 5 Maart 2021, vanaf 18:00 tot 22:00 en soos volg:

Formaat en reëlings:

● Slegs piekniekmandjies, geen braaidromme word voorsien nie.
● Weens die getalle gaan die funksie by twee plekke moet plaasvind, nl. die Conradieveld en agter op die skoolveld met ingang vanaf Nuwe Kerkstraat.
● Oranje-kleurgroep woon die funksie te Conradieveld by.
● Blou-kleurgroep woon die funksie by die skoolveld (toegang Nuwe Kerkstraat) by.
● Graag versoek ons dat julle van Uber gebruik maak, aangesien parkering ‘n groot probleem is. Geen voertuig mag op enige van die twee velde parkeer nie.
● Hierdie funksie is nie die gewone klas- of graadbraai nie.
● Ons sal streng Covid-protokol moet handhaaf. Bring dus maskers en handsaniteringsmiddels saam. Sosiale afstand sal sover moontlik gehandhaaf moet word.
● Indien die funksie suksesvol verloop, sal ons dit weer vir kwartaal 2 beplan en dan sal die plekke vir die onderskeie kleurgroepe omruil.

4. Verlore goedere
Graag versoek ons jul om asseblief jul kinders se skoolklere en persoonlike items duidelik te merk aangesien ons ‘n magdom verlore goedere het met geen naam daarop nie. Baie dankie aan een van ons ouers, Colitha Janse van Rensburg, wat bereid is om vir ons die verlore goedere te bestuur. Sy kort egter hulp en indien jy sou belangstel om vir haar te help, kontak haar gerus op 082 868 0906.

5. Swemgala
Ons beplan ‘n swemgala wat op Vrydag, 12 Maart 2021, in graadverband sal plaasvind. Reëlings sal binnekort voorsien word. Ongelukkig sal ouers a.g.v. Covid-protokol nie die geleentheid kan bywoon nie

6. Toesig van leerders na skoolure
Soos julle bewus is, het ons buitemuurse program op 22 Februarie 2021 afgeskop. Opvallend is dat daar na skoolure meer leerders sonder toesig hulself op die skoolperseel bevind totdat ouers hulle kom afhaal. Sommige leerders word eers na 17:00 afgehaal. Ek verstaan dat ons ‘n stadskool is en dit moeilik vir ouers is om hul kinders heen en weer te vervoer, maar ek hoop dat julle sal verstaan dat ons nie personeel net vir die toesigdoeleindes kan aanwys nie, aangesien hulle by die buitemuurse program betrokke is. Daarom wil ek julle aanmoedig om van die nasorgfasilitei gebruik te maak en in die proses ons leerders se veiligheid te verseker. Baie dankie vir jul samewerking in die verband.

7. Verwelkoming van mnr. Pieter Rademeyer
Graag wens ons mnr. Rademeyer, wat op Maandag, 1 Maart, sy pos as die nuwe skoolhoof van Hoërskool Jan van Riebeeck inneem, die beste toe. Mag hy en sy gesin die nuwe hoofstuk in hul lewe terdeë geniet. Ons sien uit daarna om goeie bande te smee.

/ Algemeen, Nuus

Kliek HIER om die ouerhandleiding vir 2021 te sien en/of af te laai. Alle jongste en enigste leerders sou ook ‘n gedrukte kopie ontvang het wat hierdie week aan hulle uitgedeel is.

/ Algemeen, Nuus

Al was 2020 die jaar van uitdagings het ons JVR-graad 12’s hulle nie van stryk laat bring nie. Personeel en leerders het saamgewerk en alles in hul vermoë gedoen om suksesvol te wees en dit het vrugte afgewerp.

Dié groep is beslis goed voorberei vir die toekoms en woorde soos MOED, VEERKRAGTIGHEID en DEURSETTINGSVERMOË is kenmerkend van hulle.

Daarom spog ons met die volgende uitslae:

16 Jan van Riebeeckers slaag met ‘n A-gemiddeld [18%]

3 leerders behaal 7 A’s

4 leerders 6 A’s

4 leerders 5 A’s

7 leerders 4 A’s

Altesaam 144 A’s word in verskeie vakke behaal.

TOP PRESTASIES:

Lea Mascher 99% Ontwerp

Mia Stofberg 97% Wiskunde (oud-leerder)

TOP 10 PRESTEERDERS:

Dylan Keyser 90.8%
Louis Jordaan 89.5%  (oud-leerder)
Mia Stofberg 87.8% (oud-leerder)
Leah Mascher 86.2%
Johannes Smith 85.4%
Ilse de Lange 84.4% (oud-leerder)
Justin van Heerder 83.4%  (oud-leerder)
Jacques Marais 82.5%
Josef Oosthuizen 82.2% (oud-leerder)
Ethan Smith 82%  (oud-leerder)

Ons is geweldig TROTS op hierdie groep en sal die herinneringe saam met hulle vir altyd koester.

/ Algemeen, Nuus

Groot opgewondenheid het Maandagoggend, 15 Februarie 2021, onder leerders, ouers en personeel geheers met die terugkeer van ons Jannies nadat skole op 15 Desember 2020 gesluit het. Baie dankie aan ons leerderraad wat ons leerders en spesiaal die Gr.1’s ontvang het, en na hul onderskeie klasse begelei het. Uiteindelik was daar weer lewe by die skool met vrolike kinderstemme wat nou daagliks duidelik hul teenwoordigheid aankondig. Roetine word ook weer deel van ons daaglikse lewe en dit is lekker om te sien hoe opgewonde die leerders is om weer hul maats in lewende lywe te sien. Die leerders is die hartklop van die skool en dit is ons voorreg as opvoeders om hulle te help om hul horisonne te verbreed en om nuwe dinge te leer en ervaar. Ek haal Solomon Ortiz aan: “ Education is the key to success in life, and teachers make a lasting impact in the lives of their students.’’

Dan kan ek nie anders as om te noem dat die feeshempies ‘n fees vir die oog is nie! Baie dankie vir elkeen wat hierdie inisiatief ondersteun. Diegene wat hempies bestel het, moet geduldig wees. Die bestelling is nog op pad.

Akademie sal altyd ons kernbesigheid bly. Die eerste week het seepglad verloop. In hierdie onseker-tyd is dit belangrik dat ouers en opvoeders as ‘n span na die emosionele welstand van ons leerders kyk. Daarom moedig ek ouers aan om gedurig met jul kinders te gesels om sodoende spanning en angs te beheer. Dis belangrik om aan hulle te verduidelik dat dinge nou abnormaal is, maar dat dit in die nabye toekoms sal verander. Graag wil ek julle ook as ouers / voogde vra om aktief by jou kind/ers se leer en onderrig betrokke te raak. Loer gerus in hul werkboeke, moedig hulle aan en teken voltooide werk soos deur die opvoeders versoek.

Ons werk hard aan die algemene netheid van die skoolgeboue en terrein. Ek glo julle sal met my saamstem dat die estetiese effek van mooi skoolgeboue en goedversorgde terrein deurslaggewend is tot ‘n positiewe leeromgewing.

Neem asseblief kennis van die volgende:

1. Verkiesing van die 2021 Beheerraad:
Soos julle bewus is, is 2021 weer die jaar om vir ‘n nuwe Beheerraad vir die tydperk 2021 – 2023 te stem. Ons beplan om die verkiesing virtueel d.m.v. VotingCrowd af te handel. Die voorlopige verkiesingsdatum is 30 Maart 2021. Sodra ons die formele goedkeuring kry, sal ons die prosedure vir julle deurgee. Graag versoek ek ouers om solank jul gedagtes te laat gaan rakende nominasies van ouerkandidate wat die belangrike rolle kan vul.

2. Dra van maskers
Graag versoek ons ouers om ons te help dat leerders asseblief maskers skool toe moet dra en nie ‘’Buffs’’ nie. Leerders trek die ‘’Buffs’’ oor hul ore en dit belemmer kommunikasie in die klas.

3. Klasverteenwoordigers /OOV
Verlede week is ouers d.m.v. die nuusbrief versoek om te oorweeg om as ‘n klasverteenwoordiger te dien. Ons het ongelukkig nie voldoende reaksie gekry nie. Ons versoek dat indien jy bereid is om as ‘n 2021-klasverteenwoordiger op te tree, jy asseblief ‘n e-pos met die volgende inligting aan Ria Hertzog (OOV-Voorsitter) by oov@jvrprim.co.za moet stuur:
● Jou naam en van
● Jou kind se naam en van asook sy/haar klas
● Jou selfoonnommer
● Jou e-posadres

4. Buitemuurse program:
Begin die week van 22 Februarie 2021. Moedig asseblief jul kinders aan om aan die aktiwiteite deel te neem.

5. Skoolaansoeke 2022
Open 26 Februarie 2021 en sluit 26 Maart 2021.

6. Sosiale byeenkoms
Ons besef dat ons ouers ‘n groot behoefte het om weer vir ‘n slag as skoolgemeenskap sosiaal te verkeer. Covid-19 protokol bepaal egter dat daar nie meer as 250 mense ‘n buitelug-byeenkoms mag bywoon nie, maar ons ondersoek tans die moontlikheid om ‘n vrywillige sosiale byeenkoms vir ouers en leerders by die Conradieveld te hou. Volgende week sal julle ‘n “Google Form’’ ontvang om belangstelling te bepaal. Verdere inligting sal volg.

/ Algemeen, Nuus

Baie dankie aan elkeen wat ons aflaai- en optelbeleid so mooi volg. Ons doen ‘n beroep dat jy asb. versigtig moet wees waar jy jou kind aflaai. Kinders dink en kyk nie mooi nie, hulle hardloop sommer net voor motors in, want om skool toe te kom is hul missie vir die oggend. Maak seker dat jou kind op ‘n veilige plek afgelaai word. Gesels met hulle oor padveiligheid. Ons kinders is vir ons uiters kosbaar en ons wil hulle veilig hou.

/ Algemeen, Nuus

Groot opgewondenheid heers onder die personeel om Maandag, 15 Februarie 2021, ons Jannies te verwelkom. Baie welkom ook aan al ons nuwe ouers by Huppelland en die Laerskool. Wees verseker julle het die beste keuse vir jul kind gemaak en my beste wense vergesel julle vir die nuwe reis.

Alhoewel die aanvang van 2021 ook vreemd is, is ons skool bevoorreg om teen 100% kapasiteit te open, onderhewig aan streng Covid-19 protokol. Ons almal se wens is dat ons so spoedig moontlik kan terugkeer na ‘n tipe normaal, want die buitengewone omstandighede bring dikwels vreemde uitdagings. Daarom wil ek graag Helen Keller aanhaal: ‘’Keep your face to the sunshine and you cannot see a shadow’’. Ek nooi dus die ouers en skoolgemeenskap uit om saam met ons as personeel nie deur die pandemie ontmoedig te word nie. Ons moet eerder mekaar inspireer en onderskraag om uitdagings op ‘n kreatiewe wyse te bowe te kom. Ons moet voortbou en uitreik na gemeenskappe wat swaar deur die pandemie getref is.

Ek is vanaf 1 Januarie in die stoel, voel baie tuis en alles verloop klopdisselboom. Ek was bevoorreg om reeds in die kort tydjie heelwat ouers en leerders te ontmoet en beter te leer ken. Baie dankie vir jul ondersteuning die afgelope tyd en dat julle jul kind/ers aan die skool toevertrou. Wees verseker dat ons alles in ons vermoë doen om die leerders en personeel veilig te hou.

Die 100ste bestaansjaarvieringe het stil-stil begin, maar dit is besig om momentum te kry. Vanaf verlede jaar is daar baie moeite gedoen om die sigbaarheid van die 100ste verjaardag duidelik te maak (sien foto 1, 2 & 3). ‘n Groot dankie word aan Rentia (kunsjuffrou) oorgedra vir die manier hoe sy met ons leerders se pragtige kuns die skool verfraai asook die trotse LS JvR 100-embleem wat sy op ‘n besondere manier in die skoolgange laat pryk.

Helecia Groenewald (musiekdepartement) het vir ons kore die volgende inspirerende Eeufeeslied geskryf en getoonset.

Soos Tafelberg uitkyk oor Kaapstad
So pronk ons skool fors en fier
Soos hy vasstaan in sy fondamente
So eer ons die eeu wat ons vier.

Jan van Riebeeck die beste skool
Jan van Riebeeck bo!
Jan van Riebeeck die mooiste skool
Jan van Riebeeck ONS skool!

Baie dankie Helecia, jy maak ons so trots!

Ter voorbereiding vir die jaar het ons opvoeders insiggewende opleiding (sien foto 4) rakende die volgende onderwerpe ontvang:

● Dispraksia/apraksia
● Inentings vir kinders en volwassenes

Ons doel is om voortdurende gefokusde opleiding aan ons personeel te bied om te verseker dat die standaard en kwaliteit van onderrig uitmuntend bly.

Graag wil ek ook vir Helpende Hand hartlik bedank wat die afgelope week 15 skoolrompies vir ons behoeftige leerders geskenk het (sien foto 5).

Baie dankie aan Huppelland en sy personeel wat op Maandag, 8 Februarie 2021, hul deure oopgemaak het. Sake verloop vlot en die kinders geniet hulle gate uit.

Neem asseblief kennis van die volgende:

1. COVID-regulasies en protokol:

Skooltye:

Skool begin:

Oranjespan kan tussen 07:15 – 07:30 skool toe kom en die blouspan tussen 07:30 – 07:45.

Uitkomtye:

● Graad 1 – 13:00
● Graad 2 – 13:15
● Graad 3 – 13:30
● Graad 4 & 5 – 14:00
● Graad 6 & 7 – 14:10

Siftingstasies:

● Graad 1 – 3 leerders word by hul klasse gesif.
● Graad 4 & 6: Snoepie
● Graad 5 & 7: Buite juf. Storm (gr. 7) se klas

Kleredrag en klerebank:

● Drie dae per week – skooluniform
● Een dag – LO-drag
● Vrydae- LS JvR 100-hempie

*die dae sal deur klasonderwyser bepaal word afhangend van dag waarop klas LO het.
Klerebanktye:

● Maandae- & Woensdaeoggende: 07:15 – 08:00
● Dinsdag- & Donderdagmiddae: 13:00 – 14:20

*Indien jou kind dringend voor Maandag, 15 Februarie 2021 skoolklere benodig, sal die klerebank op Saterdag, 13 Februarie 2021 vanaf 09:00 – 10:30 oop wees.

2. Skoolkwartale 2021

Nuwe skoolkwartale is reeds gekommunikeer.

3. Algemene Vervoervrywaring

Voltooi asseblief die algemene vervoervrywaringsvorm soos deur die klasonderwyser/graadhoof gegee. Hierdie vrywaringsvorm dien slegs in gevalle waar leerders direk na skool na die Conradieveld en/of HS JvR-veld direk na skool vervoer moet word om aan onderskeie sportoefeninge deel te neem. Sodra daar wegwedstryde, uitstappies, kampe, ens. plaasvind, sal ‘n spesifieke vrywaringsvorm met die vervoer duidelik uiteengesit, gestuur word.

4. Klasverteenwoordigers /OOV

Tradisioneel verkies ons klasverteenwoordigers, een per klas, tydens die inligtingsaand aan die begin van elke jaar. Weens die pandemie moet ons egter vanjaar die proses anders hanteer. Gedurende die jaar sal die klasverteenwoordigers betrokke wees by die volgende aksies:
● Fondsinsamelingsprojekte en funksies;
● Organisering van ouerhulp tydens skoolfunksies en byeenkomste
● Direkte kommunikasielyn met ouers in die spesifieke klasgroepe

Indien jy bereid is om as ‘n 2021-klasverteenwoordiger te dien, stuur asseblief ‘n e-pos met die volgende inligting vir Ria Hertzog (OOV Voorsitter) by oov@jvrprim.co.za:

● Jou naam en van
● Jou kind se naam en van asook sy/haar klas
● Jou selfoonnommer
● Jou e-posadres

Baie dankie vir jul bereidwilligheid.

5. Buitemuurse program:

Begin die week van 22 Februarie 2021.

Sport:
Program volg vir nie-kontaksportsoorte.

Kultuur:
Kooroefening met maskers sal in graadverband geskied. Program en indeling volg.

Geniet ‘n wonderlike naweek en ek is so opgewonde om die leerders Maandag te verwelkom.

Vriendelike groete

Naas Beets
Skoolhoof

/ Algemeen, Nuus

Geagte Ouers,

En so kom ‘n unieke en uitdagende jaar tot ‘n einde …

Die koms van die pandemie het ons lewens totaal omgekeer. Normale leefwyse het skielik verander. Nuwe wetgewings en dra van maskers het die nuwe ‘normaal’ geword. Skoolonderrig en skoolgaan, soos ons dit altyd geken het, het ook drasties verander en ons sal dit lewenslank onthou. Alles was ook nie net negatief nie, gelukkig is daar ook silwer randjies. Van die positiewe dinge wat ons geleer het, is hoe ongelooflik aanpasbaar en kreatief ons as Suid-Afrikaners kan wees. Jan van Riebeeck het puik gevaar om te verseker dat ons leerders kon voortgaan om kwalitiet onderrig en ondersteuning te ontvang tydens die moeilike jaar. Baie geluk aan die Beheerraad en Exco wat met kreatiewe idees vorendag gekom het om effektiewe leer en die veiligheid van die leerders, ouers en personeel ten alle tye te verseker. Baie dankie aan die personeel van die skool en Huppelland vir hul harde werk, toegewydheid en bereidwilligheid om altyd die spreekwoordelike ekstra myl te loop tot voordeel van ons leerders! Laaste maar nie die minste nie, baie dankie aan mev. Marinda Brink wat die afgelope tyd as waarnemende skoolhoof die skool puik bestuur het.

Volgende jaar is vir Jan van Riebeeck ‘n besondere jaar – ons gaan die skool se 100ste bestaansjaar vier. Wat ‘n voorreg om as ‘n skoolhoof by ‘n skool te begin wat ‘n nuwe hoofstuk in sy geskiedenis gaan betree en ‘n voortreflike mylpaal bereik. Ek sien voorwaar uit om saam met die skoolgemeenskap ‘n 100 jaar van ‘wees jouself’ en die ryk tradisies te vier.
Die pandemie het bewys dat tegnologie ongelooflike potensiaal het om onderrig en leer drasties te verander. Die 21ste eeu vereis dat ons leerders meer betrokke raak by die onderrig- en leerproses. Leerders moet medeskeppers van kennis in die klaskamer word. Tegnologie-integrasie is baie belangrik en leerders moet kan kies tussen ‘n wye spektrum van metodes wanneer hul leer of take doen. Ek glo dat ons in die toekoms moet poog om ons leerders te leer hoe om te dink, eerder as wat om te dink.

Graag wens ek vir almal ‘n wonderlike en welverdiende vakansie toe. Geniet die spesiale Kerstyd saam met gesinslede en familie. Mag ons ook in die tyd dink aan hulle wat hul geliefdes as gevolg van die virus verloor het.

Veilig reis, lekker rus en ek en my gesin sien uit om julle almal volgende jaar te ontmoet en beter te leer ken.

Groetnis,
Naas Beets

/ Algemeen, Nuus

Vir die skool en sy mense, is ek baie lief en as ‘n mens lief is vir iemand of iets is dit maklik om dinge vir hul te doen. Dit som so te sê my 8 jaar by die Laerskool op. ‘n Plesier om die skoolgemeenskap te dien en ook deel te wees van ‘n ‘familie’ wat vir mekaar omgee. Dankie aan die personeel wat my elke dag laat lag het. Ons het beslis hard saam gewerk en net so hard saam gekuier. Dankie vir wedersydse respek wat deurentyd betoon is. Spesiale dank aan mnr. Oosthuizen wat my vrye teuels gegee het om inisiatief aan die dag te lê en in my vermoëns geglo het van dag een. Dankie aan die Beheerraad en spesifiek tesourier, Cobus Loubser. Jul bron van onuitputbare kundigheid is meer werd as enige formele kwalifikasie. Dankie aan my mede Exco-lede (Marinda, Jodene, Lucia, Benita, Mariëtte en Leon). Saam het ons gegroei en saam het ons mekaar gedra.

Finansies word dikwels gesien as ‘n baie vervelige veld. ‘n Wit en Swart wêreld, ‘n debiet en ‘n krediet, ‘n begroting – iets wat beperk. Vir my is finansies ‘n klomp feite wat ‘n wonderlike kleurvolle storie vertel, dikwels wat mense nie wil sê nie. ‘n Begroting, iets wat vryheid gee, om juis dit te kan doen wat regtig saak maak. Laerskool Jan van Riebeeck se finansies het vir my baie verskillende stories oor die jare vertel en dinge uitgewys waarop ons kon verbeter. Die een storie wat dit my wel vertel het, is ‘n storie van ‘n ouerkorps wat omgee en wie lynreg tot die sukses van die skool bydra. Dankie aan elke ouer/voog wat skoolfonds so presies en op datum betaal, ten spyte van moeilike tye. Dankie dat jul altyd vriendelik en gaaf gebly het, al was daar soms moeilike gesprekke. Doen so voort!

Nou ja, hierdie is my JvR-pad se einde as personeellid, maar beslis nie my einde as JvR-ouer nie!

Mag ons almal saam altyd een doel voor oë hê en dit is om gelukkige kinders te kweek!

/ Algemeen, Nuus

First of all I want to thank God for the 21 years he gave me to work at Jan van Riebeeck and always showed me love. It was God’s grace and him allowing me to leave is still his grace. I want to thank all teachers and children for loving me. We were like a family and I will always pray for you.

“Sometimes God closes doors because it is time to move forward. He knows you won’t move unless your circumstances force you. Trust the transition. God’s got you. Amen.”

/ Algemeen, Nuus

Dit is met ‘n swaar hart dat ek Jan van Riebeeck Dinsdag verlaat. Vir 7 en ‘n half jaar was dit my boekehuis in die skadu van die berg.

Uit die vele hoogtepunte is dit moeilik om iets uit te sonder. Maar niks het my soveel genot gegee soos ‘n kind wat kom sê dat hulle ‘n boek baie geniet het nie. Veral as daardie leerling ‘n nie-leser was. Daar was vir my geen goedvoel-oomblik soos om ‘n graad eentjie se gesig te sien straal wanneer hulle besef hulle kan boeke bo hul leesvlak lees of wanneer hulle ‘n prenteboek beetkry wat presies is waarvan hulle hou nie.

In my tyd by Jan van Riebeeck het my lewe deur meer as 4 seisoene gegaan. Maar in die rondgooi van die lewe, was die skool my veilige hawe. Met kinderdrukkies en briefies, kollegas wat omgee en ‘n ouergemeenskap wat deernisvol en met passie inspring om hierdie skool ‘n skool van uitnemendheid te maak.

Dankie liewe ouers, kollegas en kinders dat ek hier kon leef in my taal. ‘n Stukkie van my hart sal altyd hier bly, waar kind nog kind is en kennis gedy.

Tot weersiens,
Magriet van Zyl
JvR-biblioteek

/ Algemeen, Nuus

Hierdie kwartaal neem ons afskeid van heelwat personeel wat ons hierdie jaar verlaat. ‘n Hele paar van hulle werk al jare by die skool. Met Covid kon ons ongelukkig nie ‘n behoorlike afskeid saam met hulle hou nie. Daar gaan nie hierdie kwartaal ‘n Suidooster verskyn om vir elkeen ‘n afskeidsbrief te plaas nie, maar ons wil wel graag vir elkeen op hierdie platform bedank vir jare lange toegewyde werk.

Juf. Marianna Oosthuizen
Daar’s geen twyfel dat juf. Marianna die tye saam met haar leerders geniet het nie! Daar was genoeg vryheid aan haar leerders gegun om ons leuse, Wees Uself, ten volle uit te leef. Leerders gaan nog vir jare praat van hul gawe graad 1-juffrou, wat altyd mooi lyk en lekker ruik! Op Vrydae is daar altyd klavier gespeel en saam gesing en as ‘n mens op daardie oomblik in haar klas ingestap het, kon jy die lekker atmosfeer aanvoel. Sy het jare lank van die grootste geleenthede by die skool met styl en presisie gereël.

Geniet elke oomblik van die lekker lang vakansie saam met Meneer Oosthuizen. Mag dit vol interessante reise, mooi aande by die lekker huis in Vredehoek, kuiers by vriende en middae by die Mount Nelson wees!

Juf. Magriet van Zyl
Juf. Magriet het toegewyd-wees ‘n nuwe betekenis gegee. Die moeite wat daar in elke boekbespreking, biblioteeklesse en ekstra erkenning vir leerders gegaan het, is inspirerend. Die gretigheid waarmee die tegnologie-uitdagings aangepak is tydens die grendeltydperk was net so lekker om te beleef! Sy het ook hard gewerk om te help om Die Suidooster elke kwartaal suksesvol, betyds en sonder foute uit te bring.

Ons het so baie by jou geleer, veral hoe om weer op te staan en positief te bly wanneer die lewe moeiliker dinge na ‘n mens se kant toe gooi. Die leerders en personeel gaan jou baie mis!

Marili Thompson
Die finansies tannie wat ure voor haar rekenaar deurgebring het om Jan van Riebeeck se boeke te laat klop! Dit voel of sy net-net onder Meneer Oosthuizen was in die rang van die skoolorde. Marili was beslis die perfekte een vir die werk – rustig en kalm in enige krisis, streng, maar altyd bereid om te luister na jou motivering hoekom jy graag ‘n nuwe ietsie vir jou klas wil aankoop, en dan natuurlik uitstekend met syfers, organisasie en kophou met ongeveer 450 leerders se finansiële sake. Baie dankie vir 8 jaar se betroubaarheid en toewyding.

Rose Chikwata
Ma Rose het in die 21 jaar wat sy by die skool gewerk het, gesorg dat die skool se gange blink en later by die Nasorg aangesluit om daar ‘n handjie by te sit. Rose het ’n sagte hart vir kinders en was vir menige leerders hul skoolma wat nooit te besig was om ’n geselsie aan te knoop in Afrikaans, Engels of isiXhosa nie. Ons gaan jou deernis en omgee mis, Ma Rose.

Juf. Michelle-Marié Niemand
Juf. Niemand het aan die begin van die jaar deel van die Jannie-span geword. Sy het onlangs verloof geraak en daar is omtrent opwindende dinge wat vir hulle voorlê! Dit was lekker om haar deel van ons span  hierdie jaar te hê en ons gaan verseker haar vriendelikheid mis!

Belangrike Datums

maart 2021

09mrtHeeldagMarike Badenhorst (Sielkundige) verjaar

10mrtHeeldagFotodag: Individuele en klasfoto's

12mrtHeeldagToets: Wiskunde Gr.4-7

16mrtHeeldagTweekamp: Kampioenskappe

16mrt10:0011:00Benoeming/nominasie vir beheerraad sluit om 10:00

18mrtHeeldagGr.5-Leerders inentings

18mrtHeeldagSwemgala: Grondslagfase

19mrtHeeldagSwemgala: Intersenfase

19mrtHeeldagUITGESTEL - TOERNOOI: Porterville Netbal & rugby (WEG)

19mrtHeeldagToets: NW Gr.7, NWT Gr.4-6

21mrtHeeldagAnja van der Merwe (Onderwyser) verjaar

21mrtHeeldagMenseregtedag

22mrtHeeldagOpenbare vakansiedag

26mrtHeeldagToets: Aardrykskunde Gr.4-7

27mrt09:0012:00Netbal: WPNA (Pienk tannies) kliniek O/7 - O/13

29mrtHeeldagGr.6 Lead4life

30mrtHeeldagVirtuele Beheerraadverkiesing

april 2021

02aprHeeldagGoeie Vrydag

02aprHeeldag03Tweekamp: SA Kampioenskappe

04aprHeeldagBenita Smit (Onderwyser) verjaar

05aprHeeldagGesinsdag

05aprHeeldagWarren Stoman (Onderwyser) verjaar

06aprHeeldagGr.3 Interne Redenaarskompetisie

07aprHeeldagGr.4-5 Interne Redenaarskompetisie

08aprHeeldagJana Nel (Onderwyser) verjaar

08aprHeeldagGr.6-7 Interne Redenaarskompetisie

08apr18:0020:00Gr.7-fliekaand 18:00 - 20:00

14aprHeeldagToets: EBW Gr.7

16aprHeeldagToets: Geskiedenis Gr.4-7

18aprHeeldagMardry Wright (Onderwyser) verjaar

19aprHeeldagAtletiekbyeenkoms: Grondslagfase

20aprHeeldagAtletiekbyeenkoms: Intersenfase

21aprHeeldagAnnet Wilke (Terapeut) verjaar

21aprHeeldagMarietjie de Kock (OLSO) verjaar

21apr(apr 21)09:0020(apr 20)10:00Musiekkonserte: 09:00 Gr.1 & 2, 11:00 Gr.3

23aprHeeldag31mrtSkool sluit

24aprHeeldagMarlene Jooste (Onderwyser) verjaar

30aprHeeldagNETBAL: Bellville-Noord O/12 & O/13 A aandtoernooi

mei 2021

03meiHeeldagUrsula Williams (Nasorg) verjaar

03meiHeeldag13aprSkool heropen

05meiHeeldagHelecia Groenewald (Musiek) verjaar

06meiHeeldagNetbal: Fair Cape O/9 toernooi (WEG)

07meiHeeldagNetbal: Fair Cape O/8 toernooi (WEG)

08meiHeeldagNetbal: Fair Cape O/7 toernooi (WEG)

14meiHeeldagGrondslagfase Boekbuddie-vertoning

20meiHeeldagAnike Goliath (Assistent & Nasorg) verjaar

22meiHeeldagHOKKIE: Curro Hermanus O/11 - O/13 Toernooi (WEG)

24meiHeeldagAndre Lourens (Onderwyser) verjaar

29meiHeeldagSPORTDAG: FD Conradie & Goudini (WEG)

31meiHeeldagCharlene van Rooyen (Onderwyser) verjaar

junie 2021

02junHeeldagMaricqe Roos (Onderwyser & Assistent) verjaar

12junHeeldagRUGBY: Durbanville Prep Rugbydag (WEG)

14junHeeldagMatthews Kamanga (Sekuriteit) verjaar

21junHeeldag25SPORTTOER: Netbal, Hokkie en Rugby O/13

22junHeeldagGr.4 Lead4life

23junHeeldagGr.5 Lead4life

30junHeeldagShahnee Felix (Onderwyser) verjaar

julie 2021

05jul09:0010:00Musiekkonserte: 09:00 Gr.4 & 5, 11:00 Gr.6 & 7

08julHeeldagLeon Hanekom (Onderwyser) verjaar

08julHeeldagClaudia Josephus (Assistent) verjaar

22julHeeldagIschke Felix (Onderwyser) verjaar

24julHeeldagNETBAL: Kenridge O/12 - O/13 B & C toernooi

30julHeeldagHannes Muller (Terrein) verjaar

31julHeeldagSPORTFEES: Curro Hermanus Sportfees

augustus 2021

03augHeeldagEloise McIntyre (Intern) verjaar

18augHeeldagBeulah Matthews (Snoepie) verjaar

20augHeeldagSKAAK: Paarl Skaaktoernooi

21augHeeldagSKAAK: Louwtjie "Rapid chess" (WEG)

24augHeeldagBen Reynecke (Musiek) verjaar

25augHeeldagHOKKIE: Durbanville Prep O/9 Dogters Mini-toernooi (WEG)

26augHeeldagHOKKIE: Durbanville Prep O/9 Seuns Mini-toernooi (WEG)

27augHeeldagSPORTDAG: Dirkie Uys, Hokkie (TUIS)

28augHeeldagSPORTDAG: Dirkie Uys, Rugby & Netbal (TUIS)

31augHeeldagPhillip Chimukuyu (Sekuriteit) verjaar

september 2021

02sepHeeldagLiezel Theron (Onderwyser) verjaar

03sepHeeldagSanna Molepo (Terrein) verjaar

04sepHeeldagPatrick Chadzuka (Terrein) verjaar

04sepHeeldagBSC 7's Rugbytoernooi

07sepHeeldagTina Fourie (Spelterapeut) verjaar

08sepHeeldagDolinda Mfulo (Nasorg) verjaar

20sepHeeldagHeidre Ehlers (Onderwyser) verjaar

27sepHeeldagLucia de Jager (Onderwyser) verjaar

oktober 2021

01oktHeeldagSharon Mabena (Onderwyser) verjaar

06oktHeeldagMarinda Brink (Onderwyser) verjaar

09oktHeeldagChristopher Banda (Terrein) verjaar

09oktHeeldagSuzaan Burger (Onderwyser) verjaar

09oktHeeldagBibi Janse van Rensburg (Onderwyser) verjaar

09oktHeeldagKRIEKET: Louwtjie O/11 & O/13 Strand krieket (WEG)

12oktHeeldagElana Jacobs (Snoepie) verjaar

15oktHeeldag16TENNIS: Mikro Tennistoernooi

23oktHeeldagEeufees: Gala-aand

28oktHeeldagNicola Swanepoel (Onderwyser) verjaar

november 2021

02novHeeldagMadri Greyling (Nasorg) verjaar

05novHeeldagRazelle Hanekom (Sport) verjaar

05novHeeldagMichelle Kellerman (Onderwyser) verjaar

05novHeeldagKRIEKET: Day / Night Mini-krieket toernooi (WEG)

20novHeeldagRaché de Goede (Onderwyser) verjaar

30novHeeldagNadia Meiring (Onderwyser) verjaar

desember 2021

14desHeeldagMarius Steyn (Drywer) verjaar

15desHeeldag08Skool sluit vir leerders en onderwysers

18desHeeldagWanda van Zyl (Onderwyser) verjaar

20desHeeldagRentia van der Merwe (Onderwyser) verjaar

21desHeeldagMarianne Conradie (Onderwyser) verjaar

januarie 2022

06janHeeldagAndri Baird (Onderwyser) verjaar

14janHeeldagEstelle Slabber (Musiek) verjaar

17janHeeldagJodene le Clus-Naylor (Admin) verjaar

26janHeeldagSusan Oelofse (Nasorg) verjaar

27janHeeldagChristoff Bothma (finansies) verjaar

28janHeeldagNaas Beets (Skoolhoof) verjaar

28janHeeldagSuné Alberts (Onderwyser) verjaar

februarie 2022

04febHeeldagPutuma Mgengo (Terrein) verjaar

12febHeeldagThembela Swartbooi (Terrein) verjaar

27febHeeldagAdri Marais (Admin) verjaar