Soekfunksie

 • Filter Kategorie/ë

 • Herstel

Weeklikse Nuusbrief

 • my·JvR
    • Volledige Dagboek
    • 08julHeeldagLeon Hanekom (Onderwyser) verjaar

     13julHeeldagBuitemuurse begin

     14julHeeldagToets (Oranje): Engels Gr.6, NW Gr.7

     15julHeeldagToets (Blou): Engels Gr.6, NW Gr.7

     16julHeeldagToets (Oranje): Wiskunde Gr.6, EBW Gr.7

     Wys Meer
 • Vakatures
 • Toelating

Category: Algemeen

/ Algemeen, Covid-19, Nuus

Beste Ouers en Voogde

Goeie nuus! Ons het goedkeuring gekry by die WKOD (Wes-Kaapse Onderwysdepartement) vir ’n unieke terugkeerplan vir ons skool. Ons is baie opgewonde oor die vooruitsig dat ons leerders eersdaags kan terugkeer skool toe. Die graad 7’s is reeds ten volle by die skool ingeskakel en die kinders geniet dit terdeë om terug te wees.

Wees asseblief verseker dat ‘n hoë akademiese standaard gehandhaaf sal word. Ons wil so gou moontlik ons leerders aan die volledige skoolprogram blootstel deur ons normale skoolrooster te volg.

Deel 1 Covid-oriëntering van leerders

Om terugkeer skool toe te vergemaklik sal elke graad ’n oriënteringsdag bywoon die week voordat die graad ingefaseer word. Die graadvoog/klasonderwyser sal ’n program sirkuleer wat aankoms- en vertrektye, dae van klasbywoning en ander kwessies verduidelik. Die beweging van leerders en kontak tydens pouses word versigtig beplan deur onder andere klasruiling te beperk.

Datums: graad R, 1, 3 en 6 se oriëntering

Week: 22 – 26 Junie 2020 – ORIëNTERING
(Skool begin 29 Junie 2020)

HUPPELLAND
Gr.R – Donderdag, 25 Junie (9:00 – 12:00)

LAERSKOOL
Gr.1 – Maandag, 22 Junie (9:00 – 13:00) – Blou
Gr.1 – Dinsdag, 23 Junie (9:00 – 13:00) – Oranje
Gr.3 – Donderdag, 25 Junie (9:00 – 13:00)
Gr.6 – Vrydag, 26 Junie (7:45 – 14:10)

Datums: graad 00, 0, 2, 4 en 5 se oriëntering

Week: 29 Junie – 3 Julie 2020 – ORIëNTERING
(Skool begin 6 Julie 2020)

HUPPELLAND
Gr.0 – Dinsdag, 30 Junie (9:00 – 12:00)
Gr.00 – Donderdag, 2 Julie (9:00 – 12:00)

LAERSKOOL
Gr.2 – Maandag, 29 Junie (8:00 – 13:00) – Oranje
Gr.2 – Dinsdag, 30 Junie (8:00 – 13:00) – Blou
Gr.4 – Woensdag, 1 Julie (7:45 – 14:10) – Oranje
Gr.4 – Donderdag, 2 Julie (7:45 – 14:10) – Blou
Gr.5 – Vrydag, 3 Julie (7:45 – 14:10)

Deel 2: Terugkeer en hoe dit werk

Die Departement van Basiese Onderwys vereis dat daar slegs 50% van ons leerders per dag in klaskamers mag wees. Ons het derhalwe besluit dat die helfte van elke graad al om die ander dag skool sal bywoon, met ander woorde een helfte van die klas kom Maandag skool toe en die ander helfte Dinsdag ensovoorts. Ons gaan die verdeling op grond van die sportspanne doen – dus blou en oranje (Blou A-L; Oranje M-Z). Dus sal ’n gesin al hul kinders op dieselfde dag skool toe bring al is hulle in verskillende grade. Dit geld ook vir die Graad 7’s.

Bykomend wil ons die stelsel geleidelik en veilig implementeer en die leerders bestuur deur dit oor twee weke te versprei. Hier is elke graadgroep se begindatum.

• Die Graad 7’s kom steeds elke dag skool toe soos dit tans die plan is tot en met 6 Julie. Vandaar af kom hulle ook net elke tweede dag soos die res van die skool.

• 29 Junie 2020 vir graad 1, 3 en 6 se blouspan-leerders; graad R-leerders sal aparte kommunikasie rakende indeling ontvang.

• 30 Junie 2020 vir graad 1, 3 en 6 se oranjespan-leerders; graad R-leerders sal aparte kommunikasie rakende indeling ontvang.

• 6 Julie 2020 vir graad 2, 4, 5 en 7 se oranjespan-leerders

• 7 Julie 2020 vir graad 2, 4, 5 en 7 se blouspan-leerders

Alle leerders volg dan ’n 10-dag rooster waarin hulle skool op afwisselende dae bywoon. Basies beteken dit jy moet jou kind(ers) bring op die dag soos hierbo aangedui en dan net elke tweede dag in ’n tiendag-weekdagsiklus. Dus as julle blou is, sal jou eerste week ‘n Maandag, Woensdag en Vrydag wees en die volgende week ’n Dinsdag en Donderdag.

Verwys na Aanhangsel A hieronder aangeheg vir meer detail hieroor.

Op die dae wat die kinders nie by die skool is nie, gaan daar steeds ’n afstandonderrigprogram gestuur word. Hierdie afstandonderrigprogram gaan aangepas word omdat onderwysers nie meer die hele oggend beskikbaar sal kan wees nie as gevolg van leerders wat in haar/sy klas onderrig moet ontvang. Onderwysers sal wel na afloop van die skooldag tot en met 18:00 vir vrae beskikbaar wees soos op ons kommunikasiebeleid aangedui word.

Graad 00, 0 en R

Vanaf 6 Julie 2020 kom ALLE graad 00, 0 en R leerders skool toe en hulle alterneer nie dae nie. Hulle is dus soos gewoonlik van Maandae tot Vrydae by die skool. Die grade bly op die Huppelland-terrein.

Algemeen

Nasorgklasse sal steeds in die middae beskikbaar wees. Voltooi die Google Form indien daar van nasorg gebruik gemaak sal word. Daar sal geen buitemuurse aktiwiteite aangebied word nie.

Neem asseblief kennis dat hierdie plan aangepas kan en sal word soos wetgewing verander. Kontak ons gerus as julle enige vrae of voorstelle het.

Vriendelike groete,

Die Skoolbestuur

Covid-aksieplan - Infasering van graad 00 - 7
/ Algemeen, Covid-19, Nuus

Liewe ouers

Ons Gr.7-leerders is nou al amper twee weke by die skool en dit gaan eintlik baie goed. Die gemiddelde bywoningsyfer is ongeveer 95%. Ons gaan by die department van onderwys aansoek doen om die teruglatingstye te vervroeg sodat al ons leerders vroeër by die skool kan wees. Sodra ons hiervoor goedkeuring gekry het, sal ons dit aan julle bekendmaak.

Die nuwe datums vir die res van die jaar is ook nog nie amptelik nie, maar dit gaan volgens die SAOU (Suid-Afrikaanse Onderwysunie) soos volg wees:
Kwartaal 2:   1 Junie – 7 Augustus
Kwartaal 3:   12 Augustus – 23 September
Kwartaal 4:   5 Oktober – 15 Desember

Die voorlopige datums vir die leerders se terugkeer na skole is soos volg:
1 Junie:   Gr.7
6 Julie:   Gr.00, 0, R, 1, 2, 3 & 6
3 Augustus:   Gr.4 & 5

Die skool se bestuur en personeel neem die risiko’s wat die Koronavirus meebring baie ernstig op. Sanitasieprosesse is nou van so ’n aard dat ons gerus voel dat ons infeksieverspreiding so goed moontlik beperk. Die beleid neem verskeie scenario’s in ag. In kort, die skool sal nie sluit indien ’n leerder of personeellid positief toets of ander aanraking met die virus gehad het nie. Raadpleeg gerus die dokument vir al die prosesse en stappe wat geneem sal word in enige so ’n geval. Kliek hier vir die prosedure: Reaksie op die Covid-19 virus binne die skoolgemeenskap.

Ons stuur môre ‘n video aan wat by die skool opgeneem is waarin dr. Fiona Kritzinger met ons gesels oor die leerders se terugkeer skool toe om moontlike vrae wat ouers kan hê, te beantwoord.

/ Akademie, Algemeen, Covid-19, Nuus

Beste Ouer(s)/Voog(de)

Ons vermoed dat die skool eers teen die einde van Julie gaan sluit en die vakansie slegs ‘n week gaan wees. Ons het die normale kurrikulum gevolg en danksy ons goeie afstand-onderrig program is ons presies waar ons moet wees. Daarom het ons besluit dat ons leerders ‘n blaaskans verdien voor die eerste graad (Gr.7’s) terugkeer skool toe op Maandag, 1 Junie.

Die leerders van Huppelland en die Laerskool gaan gevolglik volgende week (25 – 29 Mei) geen werk ontvang nie. Gebruik dus hierdie tydjie om lekker uit te rus! Ons weet ongelukkig steeds nie wanneer die res van die leerders moet terugkeer skool toe nie.

/ Algemeen, Nuus

Beste Ouer(s)/Voog(de) 

Baie dankie aan al ons leerders en ouers wat verlede week die vraelys oor afstand-onderrig ingevul het. Die vorm is deur 93 Gr.1-3 leerders en 170 Gr.4-7 leerders voltooi. Sommige huisgesinne kon slegs een vorm voltooi.

Daar was enkele versoeke dat alle klasse op Zoom aangebied moet word. As jy gaan kyk na die toegang tot toestelle en data in ons skoolgemeenskap, is dit prakties onmoontlik. Ons is oortuig dat ons huidige program perfek is vir ‘n laerskool. Die onderwysers gaan wel poog om binnekort ‘n weeklikse sosiale- en motiveringsvergadering met hul registerklasse te hou. Ons is ‘n Google-skool en gaan Google Meet gebruik aangesien dit die veiligste platform vir kinders is.

Die terugvoer in die kommentaar-afdeling was geweldig positief. Dit is duidelik dat ons leerders hulle maats, onderwysers en skool mis en baie dankbaar is vir die moeite wat die onderwysers doen. Die data word verder in graadverband verwerk en aanpassings sal gemaak word waar nodig. Dankie vir julle volgehoue ondersteuning!

Vind aangeheg ‘n opsomming van die data wat ons versamel het.
Vraelys terugvoer

/ Algemeen, Covid-19, Nuus

Liewe Ouers

Ek is seker almal byt nog vas en hou nog by, wat die skoolwerk betref!? Ek het so gehoop dat ek teen hierdie tyd vir julle kan sê hoe die res van die skooljaar gaan lyk, maar ongelukkig is dit nie die geval nie. Volgens vandag se Die Burger behoort ons teen Donderdagaand of Vrydagoggend ‘n redelike aanduiding te kry… so ongelukkig weet ons nog net wanneer die Gr.7’s gaan begin, nl. 1 Junie, maar ons weet steeds nie wanneer die res van ons leerders die skool moet bywoon nie. Ons weet ook nie hoe die skoolkwartale vir die res van die jaar gaan lyk nie. Daar was voorstelle van ouers wat gevra het dat ons die grondslagfase (Gr.1 tot 3) ook saam met die Gr.7’s moet laat begin, maar omdat ons nie ‘n privaatskool is nie, mag ons dit nie doen nie. Ons het wel die versekering van ons direkteur gekry dat die leerders nie aan die einde van die jaar oor 100% van die werk geassesseer en getoets sal word nie.

Intussen het daar ook ‘n paar personeelskuiwe plaasgevind. Juf. Lize-Mari Schultz (nou Van der Bank!) het ‘n grondslagfase departementshoofpos by Laerskool Vredekloof, waar haar man skoolhou, gekry en sy het reeds by hulle begin. Juf. Maricqe Roos, wat reeds by die Gr.3’s betrokke is, sal in haar plek waarneem tot die einde van die jaar. Juf. Anja Naute sal dan weer in juf. Maricqe se plek verantwoordelik wees vir die kodering van Gr.1 tot 3 asook assistent juffrou vir die grondslagfase in die tye wat sy nie die kodering aanbied nie.

Ongelukkig gaan ons ook vir juf. Marli Vermeulen verloor. Haar man het ‘n goeie werksaanbod in Rotterdam ontvang en hy het reeds daar begin werk. As haar planne uitwerk, sal haar laaste dag by ons 10 Junie wees. Ons is nog nie 100% seker oor wie ons in haar plek gaan aanstel nie, maar ons het reeds twee baie knap persone in gedagte. Gelukkig is juf. Marinda Brink ook weer vanaf 8 Junie terug by ons.

Soos in my vorige brief gesê is, julle is meer as welkom om met die onderwysers kontak te maak as daar enige onduidelikheid of onsekerhede is en ek is ook beskikbaar op my selfoon of per e-pos.

Hartlike groete aan almal en kom ons hou duim vas dat ons voor die einde van die week ‘n duideliker beeld oor die res van die jaar sal hê! Geniet die stappies in die oggende en pas julle mooi op deur by die Covid-19 reëls te hou!

/ Algemeen, Nuus

Liewe ouers, leerders en personeel

Inperkingstydperk, afstandleer en kurrikulum
Ons hoop almal is nog gesond en positief in hierdie onseker en vreemde tyd. Ons wil vir julle opreg dankie sê vir die oorweldigende positiewe bydraes en samewerking. Ons personeel is vasbeslote om te sorg dat leerders nie agter raak akademies nie.

Ons besef dis vir sommige huisgesinne baie moeilik, veral as albei ouers werk en dalk alreeds terug is by die werkplek. Ons is ook deeglik bewus daarvan dat nie almal oor die infrastruktuur (data en WIFI) beskik wat afstandleer vereis nie. Ons kan julle egter die versekering gee dat ons gemotiveerde personeel alles in hulle vermoë doen om alle leerders te bereik en by te staan. (Die skool het ook begroot om sulke leerders by te staan sodat almal deel kan wees van afstandleer.)

Almal, leerders sowel as ouers, is enige tyd welkom om enige onderwyser te skakel of te e-pos indien julle hulp verlang. Ek self is ook 24 uur van die dag op my selfoon of e-pos beskikbaar. Ook belangrik: Ons sal ook wanneer die skole weer heropen, seker maak alle kinders is akademies op koers. Ons sal hersiening doen van alle langafstand-werk en fokus op take en opdragte wat gedurende hierdie inperkingstyd veronderstel was om gedoen te word. Ons sal vasstel wie het agter geraak en dan ekstra aandag allokeer om te verseker dat almal op standaard is. Moet dus nie wakker lê oor jou kind se akademie nie! Ons staan reg.

Heropening van die skool
Ongelukkig kan ons nie op hierdie stadium sê hoe die res van hierdie skooljaar gaan lyk nie. Ons weet ook nie of daar nog vakansies gaan wees en wanneer die skole aan die einde van die jaar gaan sluit nie. Alles is nog net voorstelle wat nog deur die kabinet goedgekeur moet word – wat hopelik nog hierdie week sal geskied.

Tans op die tafel rakende die heropening van skole en watter grade skool moet bywoon:

 • Op Maandag 11 Mei begin die leierskap van die personeel, sowel as alle nie-onderwyspersoneel.
 • ‘n Week later, Maandag 18 Mei, moet alle personeellede by die skool wees.
 • Op Maandag 1 Junie begin die Gr.7’s.

Presies wanneer die ander grade skool moet bywoon is nog nie seker nie, die Unies stamp nog koppe hieroor. Ons weet ook nog nie wanneer ons Gr. R’e, sowel as Gr. 0 en 00 mag terugkeer Huppelland toe nie. Ek is in kontak met die WKOD, FEDSAS en die SAOU en sodra ons van hulle gehoor het, sal ons dit met alle ouers kommunikeer.

Die Departement van Onderwys het vir skoolhoofde die versekering gegee dat daar nog hierdie week die nodige reinigingsmiddels, handskoene en maskers by skole afgelewer sal word. (Ons sal later weer kommunikeer wat maskers betref.) Ons kan vir elke ouer, leerder en personeellid die versekering gee dat ons by Laerskool Jan van Riebeeck, alles in ons vermoë sal doen om al die nodige veiligheidsmaatreëls te tref om dit vir almal veilig te maak.

Skoolfonds
Dankie aan ons ouers wat ten spyte van moeilike omstandighede steeds die betaling van skoolfonds as prioriteit beskou. Ons het pro-aktief opgetree en reeds verskeie uitgawes gesny om te verseker dat die skool akademies bly floreer en personeel betaal kan word indien skoolfondsbetalings daal.
Onthou asseblief dat bykans 80% van ons personeel deur die skool self betaal word en nie deur die WKOD nie. Dus as ons nie skoolfonds tydig invorder nie, gaan personeel nie betaal kan word nie. Ons rig ‘n ernstige versoek aan alle ouers om skoolfonds te prioritiseer – hou asseblief vol met betalings om ons skoolgemeenskap staande te hou.

Ons het wel op die volgende maatreëls besluit.

Skoolfonds Gr.R tot Gr.7:
Aanlynonderrig is aangebied vanaf 6 April – vir die groep leerders gaan ons steeds die kurrikulum dek vir die jaar. Volle skoolfondsbetaling word dus verwag vir 2020.

Skoolfonds Gr.0 en 00 asook nasorg:
Ons sal ‘n berekening doen van wanneer ons weer kan heropen, hoeveel dae in totaal verlore is (met inagneming van verkorte vakansies vir die res van die jaar) en ‘n pro-rata krediet gee. Ons behoort eers teen einde Mei te weet hoeveel dae ons minder gaan aanbied in 2020 as gevolg van die inperking. Voordat ons dit nie weet nie, is dit moeilik om te bepaal presies hoeveel krediet ons kan toestaan.

Covid19 impak op huishoudings en finansies:
Ouers wat inkomste verloor het weens Covid19 en kan bewys dat hul inkomste van so ‘n aard aangetas is dat hul skoolfonds vanaf Mei 2020 nie kan betaal nie, kan aansoek doen vir skoolfondsvrystelling. Agterstallige skoolfonds vir voor Mei sal nie hiervoor in aanmerking geneem word nie. Stuur asseblief vir Marili Thomson ‘n e-pos vir die vorms en bewysleweringsdokumente benodig: marili@jvrprim.co.za.

Beste wense,
Mnr Oosthuizen en die beheerraad

/ Algemeen, Nuus

Beste Ouer(s)/Voog(de)

Al die onderwysers is dit eens dat ons veel eerder ons leerders in die oë sal wil kyk in plaas van afstand-onderrig toepas. Tog het ons die beste gemaak van ‘n vreemde situasie en ons glo dat ons op die regte pad is. Ons wil jul graag gerus stel indien jul bekommerd is oor jul kind se akademiese vordering. Ons bekwame span sal hard daaraan werk om agterstande te oorbrug, sodra ons terug is by die skool. Solank jou kind elke dag lees en skryf (albei tale) en byhou by sy/haar Wiskunde, kan die res maklik opgevang word. Ons kry daagliks versoeke en voorstelle en maak steeds aanpassings waar nodig.

Ons lys graag die uitdagings wat ons oorkom het:

 • Huishoudings sonder ‘n geskikte toestel kon tydens die vakansieweek ‘n Chrome Book by die skool kom uitneem. Die Grondslagfaseleerders se ouers kon ook daardie dag die gepaste leermateriaal, om in die plek van handboeke te gebruik kom afhaal en dit is ook elektronies beskikbaar.
 • Voorsiening is gemaak om behoeftige leerders met data te voorsien.
 • Ons knap IT-span het 99% van ons kinders op Google Classroom gekry. Die res word deur Whatsapp of e-pos bereik.
 • Die grondslag- en seniorfase het inderhaas ‘n volhoubare program geskep. Terwyl daar gestreef word na eenvormigheid, word ontwikkelingsfases in ag geneem.
 • Die onderwysers het binne ‘n rekordtyd hul IT-vaardighede opgeskerp en werk hard daaraan om dit daagliks te verbeter om sodoende ouers se las ligter te maak. Ons neem in ag dat sommige ouers steeds werk. In sommige gesinne werk albei ouers wat dit sekerlik nie maklik kan maak nie!
 • Ons poog om meer van Google Forms en Quizzes gebruik te maak sodat die beheer beter is.
 • Ons streef daarna om die hoeveelheid werk billik te hou, maar glo dat leerders steeds uitgedaag en gestimuleer moet word.
 • Al die onderwysers is beskikbaar om ouers en leerders by te staan waar nodig.

Te midde van al die onsekerheid is julle kinders in goeie hande en streef ons steeds na uitnemendheid. Ons is bewus van voorstelle wanneer die skole weer gaan heropen en dat al die grade moontlik nie op dieselfde tyd gaan begin nie. Daar is ook voorstelle dat die vakansies moet verval en die skooldae en tye verleng moet word, maar dit is alles bespiegelinge en niks is nog bevestig nie. Ons hou maar almal die nuus dop en sal met julle kommunikeer sodra ons amptelike inligting ontvang.

Vriendelike groete

Lucia de Jager

/ Algemeen, Nuus

Beste ouers en voogde

Aangesien alle kommunikasie met die Corona-amok langafstand is, gaan die beheerraad voortaan na elke maandelikse ontmoeting vir julle terugvoer stuur. Ons verlang na die skoolgemeenskap en hoop dit gaan onder omstandighede met julle goed.

Na President Cyril Ramaphosa se aankondiging gisteraand, is daar nog geen duidelikheid rondom die terugkeer na skole nie. Ons sal julle uiteraard op hoogte hou oor ons reaksie op die nuwe reëls sodra ons meer duidelikheid het. In die tussentyd, staan ons reg vir nog ’n geruime tyd van toe skole.

Hier is terugvoer op ’n paar kern-aspekte:

Afstandonderrig

 • Hoewel die Coronavirus amok saai regoor die wêreld, is daar nog heelwat dinge om voor dankbaar te wees. En een daarvan is ons Jan van Riebeeck-personeel. Ons is uiters trots op hul aanpasbaarheid die laaste paar weke en dankbaar dat ons skool voor in die koor is wat afstandonderrig betref. Natuurlik is die stelsel nie sonder sy foute nie en daar word nog daagliks aanpassings gemaak om dit so effektief as moontlik te maak.
 • Hoewel die werk verpligtend is wat die skool uitstuur, moenie die kinders te veel druk nie. Ons onderwysers is heeltemal bewus van die proses se tekortkominge en sal sorg dat alle leerders weer op koers kom na die inperkings – al verg dit buitengewone reëlings.
 • Die sisteem is juis so gekies om data-vriendelik te wees (in ag genome nie almal het onbeperkte WIFI nie) en om aanpasbaar te wees in verskillende huishoudings ter wille van ouers se eie verpligtinge en toegang tot tegnologie.
 • Sou jy enigsins bekommernisse of probleme hê met die huidige sisteem, deel asseblief jou gedagtes per e-pos met die onderwyser – eerder as op die Google Classroom-platform of individuele WhatsApp-klasgroepe.
 • Ons stuur ook ’n skrywe aan van Lucia de Jager wat aan die hoof is van die seniorfase met meer besonderhede hieroor.

Skoolfonds en veiling
Dis ’n moeilike een in hierdie tye. Meer as 80% van ons begroting gaan aan salarisse en harde kostes wat nie verdywn as die skool toe is nie. Ons is tegelykertyd ook bewus van die knoue wat ons reeds knap begroting gaan kry vanweë die ekonomie – en ons span staan reg om dit so goed moontlik te bestuur.

Ons rig dus ’n nederige versoek om by jul skoolfondsreëlings te hou. Daarsonder gaan ons baie moeilike besluite in die oë staar.

Die jaarlikse veiling wat geskeduleer was vir Mei, ’n belangrike jaarlikse fondsinsameling, word uiteraard uitgestel. Ons hoop om binne die volgende twee maande duidelikheid te gee rondom nuwe reëlings en planne. Dankie vir julle ondersteuning sover, hetsy as gaste of skenkers.

Sorg vir ons leerders
Ons behoeftige leerders is ’n prioriteit vir die beheerraad en ons maak ruimte in die begroting daarvoor. Daar is voorsiening gemaak vir ons behoeftige leerders wat nie data kan bekostig vir die aanlynprogram nie.

Van ons skoolgesinne het ook ’n behoefte aan kos in hierdie moeilike tyd. Ouers wat kan help met hierdie kostes, se bydraes sal baie welkom wees. Betaal dit asb. in die skool se bankrekening met verwysing BEHOEFTE BYDRAE. Dis ABSA (takkode 312109//internetkode 632005) en tjekrekening 0360490025.

Ten slotte, ons skoolhoofsoektog se tydlyne is uiteraard ook in die wiele gery. Sodra ons kan, sal die onderhoude in samewerking met die WKOD geskied. (Die aansoeke het gesluit voor inperking.) Dieselfde geld vir die verkiesing van ons nuwe Beheerraadslid – intussen het ons Esri Marais se tydelike koöptering verleng.

Onthou die beheerraad hoor graag van julle. Ons kontakbesonderhede is op die webwerf.

Beste wense vir julle in hierdie onsekere tye. Wees veilig.

Beheerraad Jan van Riebeeck Laerskool

/ Algemeen, Nuus

As jy deelneem aan die Paspoortprojek, kan jy hierdie organisasie help vir ‘n merk in jou paspoort:

/ Algemeen, Nuus

Om met die geskenbewyse af te skop gaan ons aan die broer-en-broer/suster spanne wat so goed gevaar het, die eerste geskenkbewyse gee. Daar sal R50 op julle elkeen se naam by die snoepie gelaai word. Gaan spandeer dit na hartelus en onthou om die rommel in die herwinningsdrom te gooi.

· Gerhard Conradie Gr.1 & Chrystal Conradie Gr.4
· Stella Pansegrouw Gr.2 & Gustav Pansegrouw Gr.5
· Dietz Punt Gr.3 & Heinke Punt Gr.6

Hierdie ‘broer-en-suster’ of ‘broer-en-broer’ spanne het almal 5 of meer aktiwiteite in die eerste kwartaal voltooi. Welgedaan Jannies! Dit lyk sommer asof julle hope pret gehad het.

Die vakansie en afsonderingstydperk is ‘n gulde geleentheid om van die items op die lys te voltooi en aktiwiteite as ‘n gesin saam te doen. Bly veilig en sien julle na die onverwagte lang vakansie

Kliek op die foto vir meer inligting.

/ Algemeen, Nasorg, Nuus

Aandag alle ouers

Neem hiermee kennis dat as gevolg van die COVID-19 virus, die skool Woensdag, 18 Maart, sluit.

Die nasorgpersoneel (Dolinda, Susan, Ursula en Rose) sal Donderdag en Vrydag van 07:30 – 17:30 die vakansiesorg oorneem. Lorraine van Vuuren, die vakansiesorg juffrou, sal Maandag, 22 Maart, weer voortgaan met vakansiesorg. Geen inskrywings is nodig vir hierdie twee dae nie, ouers kan net hul kinders stuur.

Tariewe is soos volg: R130 per dag per kind

Ouers kan kontant betaal. Indien ’n ander wyse van betaling versoek word, kan dit met Dolinda by nasorg gereël word.

Groete,
Nasorgpersoneel

/ Algemeen, Nuus

Liewe ouers,

Die Koronavirus domineer die nuusopskrifte en die situasie is onvoorspelbaar. Ons wil julle gerusstel dat ons sake noukeurig monitor. Sosiale media is vol gerugte, verkeerde inligting en vals nuus wat teenproduktief en alarmisties is. Ons doen ‘n beroep op ons ouers om gesonde verstand uit te oefen en om op hoogte te bly van die neigings en verwikkelinge uit betroubare bronne soos die Wêreldgesondheidsorganisasie.

Ons Beheerliggaam het verder op die volgende stappe besluit:
1. Ons gaan baie strenger optree oor die implementering van die leerders se higiëne. Alle waskommetjies en handdoeke is verwyder en ons implementeer beste praktyk handwas vir die kinders en personeel. Alle klasse word vandag met handdoekpapier voorsien vir gebruik na handewas en ons het hoë alkohol handreiniger bestel wat volgende Woensdag afgelewer word. Dit sal in alle vertrekke aangewend word en volgens ‘n skedule gebruik word.
2. Fisiese kontak soos handskud, “high-fives” en drukkies moet sover moontlik vermy word.
3. Ons implementeer streng higiëne rakende die personeel.
4. Personeel ontvang tans opleiding in verdere voorsorgmaatreëls.
5. Personeel gaan leerders op voed in die moets en moenies wat gepaardgaan met die Koronavirus.
6. Alle sosiale en groepsbyeenkomste wat tot 12 April beplan was, word uitgestel. Byeenkomste wat uitgestel word tot verdere kennisgewing is Jannies Talent, Saalbyeenkomste, Oupa-en-Oumadag by Huppelland, die Kaperjolle, die graad 6-kamp en enige ander uitstappies).
7. Sportafrigting word aangepas om kontak te verminder maar gaan steeds voort. Ons het in elk geval nie enige geskeduleerde spansport wedstryde in April maand nie.
8. Leerders en personeel wat meer vatbaar is vir die virus word gemoniteer (droë hoes, asma, diabetes, hartsiektes).
9. Personeel volg goeie praktyk met betrekking tot personeelinteraksies.
10. ‘n Komitee onder leiding van die skoolhoof is aangestel wat 3 keer per week ontmoet om die situasie te monitor en nodige aanbevelings te maak.

Persoonlike higiëne
Soos voorgeskryf deur die Wêreldgesondheidsorganisasie, is die beste voorsorgmaatreëls om dikwels hande te was, met behulp van alkoholgebaseerde saniteermiddel of seep en water. Ons het ook die skoonmaakskedules vir die badkamers aangepas om baie meer gereeld en deeglik plaas te vind en moniteer dit deurlopend.

Oorsese reisplanne
Indien jy en/of jou gesin enige oorsese reis beplan nou of gedurende die skoolvakansie:
1. Stuur asseblief ‘n e-pos vir ontvangs@jvrprim.co.za om te bevestig waarheen julle gaan en vir watter periode julle weg sal wees. Deur so ‘n register te hou, kan ons beweging monitor en besluit of enige verdere stappe nodig is om ons gemeenskap te beskerm.
2. Indien ouers en/of leerders internasionaal reis, sal die standaard self-kwarantyn periode van twee weke aanbeveel word soos wat meeste instansies deesdae versoek. Dit sal uiteraard die skoolgemeenskap se kanse om geïnfekteer te word, drasties verminder. Leerders wat saam met hul ouers reis, bly (al reis hulle nie), word aangeraai om ook die stappe te volg.

Toetsing en kommunikasie
As jy of jou kinders tipiese Koronavirus-simptome toon (soos hoes, koors of asemhalings probleme), nadat julle gereis het of moontlik kontak met ‘n besmette persoon gehad het, kontak jou geneesheer vir advies en stel die skoolhoof vroegtydig daarvan in kennis indien julle onseker is of positief getoets is. Ons sal julle op hoogte hou van enige veranderinge in amptelike advies.

Baie dankie vir julle samewerking.

Kliek HIER vir illustrasies vir die voorkoming van die verspreiding van die virus.

/ Algemeen, Nuus

Dankie vir al die foto’s wat ons tot op hede ontvang het. Ons Jannies reis heerlik rond in ons pragtige stad. Onthou om jou foto’s voor 18 Maart in te stuur om in aanmerking te kom vir die eerste 3 snoepie geskenkbewyse. Die Paspoort-deelnemers wat in aanmerking kom vir hierdie prys, is almal wat 5 of meer aktiwiteite in die kwartaal voltooi het.

Vir enige navrae, stuur ‘n epos aan: jvrpaspoort@gmail.com

Kliek op die foto vir meer inligting:

/ Algemeen, Nuus

Die skool kom volgende week Maandag en Dinsdag die gewone tyd uit. Daarna is die tye as volg:

Woensdag, 18 Maart 2020: 

Gr.1-3 – 12:45
Gr.4-7 – 13:00
Bus – 13:05

Donderdag, 19 Maart 2020:

Gr.1-3 – 12:45
Gr.4-7 – 13:00
Bus – 13:05

Vrydag, 20 Maart 2020

Almal – 10:30

Belangrike Datums

julie 2020

08julHeeldagLeon Hanekom (Onderwyser) verjaar

13julHeeldagBuitemuurse begin

14julHeeldagToets (Oranje): Engels Gr.6, NW Gr.7

15julHeeldagToets (Blou): Engels Gr.6, NW Gr.7

16julHeeldagToets (Oranje): Wiskunde Gr.6, EBW Gr.7

17julHeeldagToets (Blou): Wiskunde Gr.6, EBW Gr.7

21julHeeldagToets (Blou): Afrikaans Gr.6

22julHeeldagToets (Oranje): Afrikaans Gr.6

23julHeeldagToets (Blou): NWT Gr.6, Aardrykskunde Gr.7

24julHeeldagToets (Oranje): NWT Gr.6, Aardrykskunde Gr.7

27julHeeldagBeheerraadvergadering

28julHeeldagToets (Oranje): Geskiedenis Gr.6, Afrikaans Gr.7

29julHeeldagToets (Blou): Geskiedenis Gr.6, Afrikaans Gr.7

29julHeeldag30Mnr. Oosthuizen afskeid - leerders & ouers

30julHeeldagToets (Oranje): Aardrykskunde Gr.6, Geskiedenis Gr.7

31julHeeldagToets (Blou): Aardrykskunde Gr.6, Geskiedenis Gr.7

augustus 2020

07augHeeldagMnr. Oosthuizen se laaste dag

07aug10:3011:30Skool sluit (10:30)

09augHeeldagNasionale vrouedag

12augHeeldagSkool heropen vir kwartaal 3

24augHeeldagBen Reynecke (Musiek) verjaar

september 2020

24sepHeeldagErfenisdag

oktober 2020

05oktHeeldagAkademiese komitee vergadering 17:30

05oktHeeldagSkool heropen vir kwartaal 4

09oktHeeldagGr.6 Lead 4 Life

10oktHeeldagKrieket: Ses-aan-'n-kant O/13 Toernooi

16oktHeeldagAtletiek: Bredasdorp Top 10

17oktHeeldagKrieket: Mini-Krieket Worcester Noord

24oktHeeldagKrieket: KFC Mini-Krieket Sportdag

november 2020

03novHeeldagGr.4 (2021) Ouerinligtingsessie 18:30

05novHeeldagGr.7 (2021) Ouerinligtingsessie 18:30

06novHeeldagKrieket: DayNight Mini-Krieket Toernooi (WEG)

06novHeeldagBuitemuurs eindig

09novHeeldagEksamen begin Gr.7

11novHeeldagEksamen begin Gr.4 - 6

18novHeeldagGr.1-3 Prysuitdeling

19novHeeldagEksamen eindig

24novHeeldagGr.4 & 5 Prysuitdeling 19:00

25novHeeldagAtletiek: Baanitems Gr R- 7

26novHeeldagGr.6 & 7 Prysuitdeling 19:00

27novHeeldag23Atletiek: Velditems O/ 10 tot Ope soos vir 2021

desember 2020

03desHeeldagLoslitdag: Side by side equality with Mickey and friends

14desHeeldag01Gr.7-afskeid

15desHeeldag02Skool sluit vir leerders

16desHeeldagVersoeningsdag

17desHeeldag04Skool sluit vir onderwysers

25desHeeldagKersdag

26desHeeldagWelwillendheidsdag

februarie 2021

17febHeeldag19Gr.5 SOS-kamp