Soekfunksie

  • Filter Kategorie/ë

  • Herstel

Weeklikse Nuusbrief

Category: Akademie

/ Akademie, Nuus

Beste Ouer(s) en Voog(de) 27 Maart 2020

Soos per die skrywe van Dinsdag, gaan afstandonderrig vir Laerskool Jan van Riebeeck se leerders vanaf 6 April plaasvind via die Google Classroom-platform. Dit is nie opsioneel nie, dit word van alle ouers en leerders verwag om saam te werk. Hiersonder sal jou kind akademies te ver agter raak.

Die proses is ook vir die onderwysers ’n leerkurwe en ons vra julle geduld en ondersteuning in hierdie onbekende tydperk. Ons sal seker maak die plan werk so goed moontlik en aanpas waar nodig.

Hier is jou volledige gids:

A. WAT EN WANNEER

Hier is die tydlyn vir die volgende tydperk.

18 tot 30 Maart:
Vakansie

31 Maart tot 3 April:
Leerders werk aan die opdragte wat reeds per e-pos of hand gegee is deur onderwysers. Van die opdragte bv. die boekverslae gaan langer neem en hoef nie teen 6 April voltooi te wees nie. Indien daar enige vrae oor die werk is, kan ‘n e-pos aan die betrokke onderwyser gestuur word of ‘n vraag kan op Google Classroom gevra word. Die onderwysers sal binne 24 uur jou/jou kind se vraag beantwoord. Leerders moet asb. teen 1 April inteken op Google Classroom.

Vanaf 6 April tot die skool weer fisies begin:
Afstandonderrig via Google Classroom. Die kurrikulum gaan so normaal moontlik voort. ’n Spesiale rooster gaan opgestel word aangesien die hele graadgroep elke dag dieselfde werk moet voltooi.

B. PLATFORM en HOE DIT WERK

B1. Google Classroom
Video’s, leeswerk of skriftelike verduidelikings van spesifieke vakke (aangebied deur ons eie onderwysers) word daagliks opgelaai, gewoonlik saam met relevante opdragte. Die memorandum(s) sal die volgende dag gestuur word en die leerder merk self sy werk en doen verbeteringe, net soos in die klas!

B2. Grondslagfase
1. Kliek HIER vir ’n video wat verduidelik hoe om met Google Classroom te werk.
2. Ons sal daagliks opdragte op Google Classroom laai en ook die voorgestelde hoeveelheid tyd wat leerders daaraan moet spandeer aandui.
3. Julle het reeds ‘n harde kopie van die werkstukke wat julle by die skool opgetel het, of self uitgedruk het na ontvangs per e-pos. Indien julle dit nie kon druk nie, kan dit op ‘n ander papier gedoen word.
4. Die opdragte kan op die papiere self voltooi word.
5. Op Google Classroom is daar ‘n Google Sheet gelaai (getiteld Afstandonderrig bywoning). Ouers/leerders moet elke dag daarop ingaan en afmerk dat hulle wel die dag se werk gesien het en daaraan werk, soos in die video verduidelik.

B3. Seniorfase:
1. Kliek HIER vir ’n video wat verduidelik hoe om met Google Classroom te werk.
2. Leerders moet verkieslik teen 09:00 al begin werk het en dan hul take vir die dag voltooi.
3. Daar sal elke dag opdragte vir drie/vier leerareas gegee word.
4. Die take behoort nie die leerders vir langer as drie tot vier ure besig te hou nie.

C. TYE VANAF 6 APRIL 2020

1. Ons besef dat daar in party huishoudings waar daar meer as een leerder is, dalk nie genoeg toerusting sal wees sodat leerders tegelykertyd kan werk nie. Ons besef ook dat baie ouers self moet werk en verskeie dinge gedoen kry — elke huishouding kan self bepaal hoe hulle die ure gaan aanwend. Ons stel voor dat jy wel ’n werkbare en gereelde roetine daarstel. Dit sal dinge vir die leerders makliker maak.
2. Die opdragte sal teen soggens 09:00 beskikbaar wees en die ideaal is dat alle take voltooi is teen 19:00 saans. As spertye vir opdragte nie vir dieselfde dag gestel is nie, sal die onderwyser dit so aandui.
3. As jou kind nie gesond is nie of jul het ’n ander probleem, stel asseblief jou klasonderwyser teen 09:00 per e-pos in kennis dat die leerder vir daardie dag afwesig is.
4. Onderwysers sal aanlyn beskikbaar wees vir enige vrae tussen 10:00 en 12:00 en weer tussen 16:00 en 17:00.

D. MY KIND SE E-POS-ADRES

Soos per die video’s by afdelings B2 en B3 hierbo, sal jy sien dat elke leerder ’n e-posadres nodig het. Alle leerders (Gr.1-7) se e-pos-adresse is reeds geskep.
– Die e-posadres lyk as volg: Eerste 3 letters van hul naam, eerste 3 letters van hul van,
@jvrprim.co.za , bv.: Jannie Botha – janbot@jvrprim.co.za
– Die wagwoord word as volg saamgestel: Eerste 3 letters van hul naam, toelatingsnommer
(unieke nommer op elke kind se rapport) bv.: jan12345
Indien jou kind nie sy/haar wagwoord kan onthou nie, stuur ’n e-pos aan suzaan@jvrprim.co.za. Sy kan jou help. Gr.1 en 2 se wagwoorde sal aan hulle gestuur word, omdat hulle dit nog nie ken nie.

E. TEGNIESE NAVRAE

Vir enige tegniese- en dataprobleme, kan ’n e-pos aan suzaan@jvrprim.co.za of leon@jvrprim.co.za gerig word.

Moet asseblief nie huiwer om met jou klasonderwyser per e-pos in verbinding te tree as daar probleme of vrae is nie. Ook, dit sal wonderlik wees as ons leerders ekstra tyd gebruik om te lees, dit sal almal net goed doen!

Vriendelike groete,

Lucia de Jager
Benita Smit

/ Akademie, Nuus

As gevolg van die onverwagse lang vakansie, het die onderwysers aktiwiteite per e-pos aan ouers uitgestuur (party grade het hardekopieë in rapporte gesit) vir leerders om in die vakansie te doen. Indien jy dit nie ontvang het nie, kontak gerus jou kind se graadhoof of registeronderwyser.

/ Akademie, isiXhosa, Nuus
isiXhosa 2020: week 5

/ Akademie, Nuus

Ons gaan weer hierdie jaar deelneem aan die WOW SPELFEES. Volg die SKAKEL na die woordelyste op ons webtuiste. Ons skryf binne die eerste 3 weke van kwartaal 3 (Julie) toets oor die eerste helfte van die woorde.

/ Nuus, Woord van die Week

kiekies
Definisie: ‘n Klein foto wat meestal deur ‘n amateur-fotograaf geneem word.
Sin: Die kiekies teen die muur is oud en vaal.
Oorsprong: Die woord kiekies het sy oorsprong in die van ‘n bekende Nederlandse fotograaf, Israel David Kiek. Die woord is dus ‘n eponiem.
Wenner: Mieke Huysamen (Gr.4M)

/ Akademie, isiXhosa, Nuus
isiXhosa 2020: week 3

/ Afrikaans, Akademie, Nuus

Dit het onder ons aandag gekom dat ons kinders al hoe minder Afrikaans as geselstaal gebruik. Dit het ‘n negatiewe impak op ons kinders se algemene vaardighede in Afrikaans.  Ek het ‘n bietjie onder die kinders gaan navorsing doen hoekom hulle liewer Engels praat en hul redes het my verbaas. Tydens
hierdie week se saalbyeenkoms het ek die twee hoofredes mét my teenargumente met hulle bespreek. Dit is ongelooflik dat verskeie kinders vir my gesê het: “Juffrou, dit pla my ook!”

1) “Dit is cool om Engels te praat!” (Vir ingeval jy wonder, “cool” is in die HAT)

Twintig persent van die wêreld se populasie kan Engels verstaan terwyl minder as een persent Afrikaans kan verstaan. So wat ís nou die “coolste” taal? Beslis Afrikaans!

2) “My maat verstaan beter Engels, so ek help hom/haar.”

Jou maat is in ‘n Afrikaanse skool waar al die assesserings (behalwe Engels) in Afrikaans afgelê word. Indien jy dus jou maat wil help, help hom/haar om sy/haar Afrikaans te verbeter deur suiwer Afrikaans te praat.

Die graad sesse het blink planne en beoog om speel-speel ander tale op ons speelgrond te beperk. In die proses gaan hulle sommer die Jannies se taalkennis uitbrei! Die eerste plan is om idiome uit te deel. Indien hulle hoor iemand praat ‘n ander taal, gaan hulle vir die persoon/groep ‘n idioom gee. Vir die gr.1-2 leerders gaan hulle verduidelik wat die idioom beteken en die ouer kinders moet die betekenis van die idioom gaan uitvind en terugvoering gee.

Ons maak staat op julle as ouers se ondersteuning. Gesels sommer hieroor by die huis ook en help ons om ons kinders se Afrikaanse vaardighede te verbeter. Hulle sal beslis die vrugte pluk!

L. de Jager
(Vakhoof: Afrikaans)

/ Akademie, Nuus

Slegs enkele ouers het reageer op verlede week se plasing:
Ons het verlede jaar met ‘n program begin waar leerders van Hoërskool Jan van Riebeeck ons leerders bystaan met huiswerk. Die klasse is oop vir enige Gr.5-7 leerders wat daarby baat sal vind en is gratis. Die klasse sal op ‘n Woensdagmiddag direk na skool (14:20-15:10) plaasvind. Stuur asb. vir Lucia de Jager lucia@jvrprim.co.za ‘n e-pos indien jy graag jou kind wil inskryf. Gryp die geleentheid aan!

/ Akademie, Nuus

Ons het verlede jaar met ‘n program begin waar leerders van Hoërskool Jan van Riebeeck ons leerders bystaan met huiswerk. Die klasse is oop vir enige Gr.5-7 leerder wat daarby baat sal vind en is gratis. Die klasse sal op ‘n Woensdagmiddag direk na skool (14:15-15:15) plaasvind. Stuur asb. vir Lucia de Jager lucia@jvrprim.co.za ‘n e-pos indien jy graag jou kind wil inskryf. Verdere reëlings sal getref word sodra ons weet hoeveel kinders en tutors daar sal wees. Gryp die geleentheid aan!

/ Nuus, Woord van die Week

Hierdie week is daar 3 wenners vir Woord van die week. Al 3 wenners het die spyker op die kop geslaan met hul inskrywings en ons kon sien dat hulle presies weet wat die woord beteken.

Woord van die week 87: fiemies
Definisie:
Sophie Wasserman (Gr.4) sê dit is wanneer ‘n mens vol nonsens is.
Calla van Vreden (Gr.4) sê: “My suster is vol fiemies en eet net soetgoed.”
Gustav Pansegrouw (Gr.5) sê: “My ma noem my kosblik die ‘fiemiesblik’.ˮ
Oorsprong: Die woord het sy oorsprong in Latyns, vanuit ‘n woord wat ‘gemors’ beteken.

/ Akademie, isiXhosa, Nuus
isiXhosa 2020: Week 2

Loading...

Belangrike Datums

april 2020

01aprHeeldag03UITGESTEL: Gr.6 Kamp

02aprHeeldag04UITGESTEL: Netbal: Kring proewe

03aprHeeldagUITGESTEL: Gr.4 studiemetodes sessie 2

04aprHeeldag18UITGESTEL: Kaperjolle

06aprHeeldagUITGESTEL: Akademiese komitee vergadering 17:30

06aprHeeldagUITGESTEL: Netbal: Inter-Kring proewe

07aprHeeldagUITGESTEL: Fotodag: Individuele foto's, klasfoto's

07apr(apr 7)15:0002(apr 2)19:00UITGESTEL: Ouerbesoeke Gr.4-7

08aprHeeldagUITGESTEL: Netbal: Distrik Noord proewe

10aprHeeldagGoeie Vrydag

13aprHeeldagGesinsdag

14aprHeeldagSkool heropen

14aprHeeldagNetbal: Inter-Distrik proewe

16aprHeeldagElevate Studiemetodes Gr.6 & 7

18aprHeeldagNetbal: Finale CTPSN proewe O/13

20aprHeeldag07Buitemuurs begin voorlopig

21aprHeeldagNetbal: Top Schools Noord uitspeel ronde

22aprHeeldagNetbal: Ligawedstryde

24aprHeeldagSkaakwedstryde

25aprHeeldagNetbal: Finale CTPSN proewe O/11 & O/12

27aprHeeldagVryheidsdag

mei 2020

01meiHeeldagWerkersdag

04meiHeeldagOppie Tong Af - Openbare optrede kompetisie

04mei17:3018:30Beheerraadvergadering 17:30

06meiHeeldag08Gr.7 Kamp

07meiHeeldagNetbal: Fair Cape O/9 toernooi (WEG)

08meiHeeldagNetbal: Fair Cape O/8 toernooi (WEG)

08meiHeeldag09Netbal: Wes-Kaap proewe O/12 & O/13

09meiHeeldagNetbal: Fair Cape O/7 toernooi (WEG)

15meiHeeldag16Netbal: CTPSN Top Schools finale proewe O/12 & O/13

15meiHeeldagSkaakwedstryd

16meiHeeldagVeiling

16meiHeeldagNetbal: WPNA kliniek

22meiHeeldagBuitemuurs eindig

23meiHeeldagDriehoekige Sportdag (WEG)

25meiHeeldagGr.7 Eksamen begin

25mei13:0014:00Skool sluit om 13:00 (Gr.1-3) en 13:15 (Gr.4-7)

26meiHeeldagGr.4 - 6 Eksamen begin

27meiHeeldagHerwinning sivvies

29meiHeeldag30Netbal: Wes-Kaap Top Schools Kompetisie

junie 2020

02junHeeldagMaricqe Roos (Onderwyser & Assistent) verjaar

04junHeeldagEksamen eindig

05junHeeldagEk, ons, wêreld Gr.6

06junHeeldagRugby: Table View 10's Toernooi (WEG)

06junHeeldagRugby: Durbanville Prep Rugby Dag

08junHeeldagGr 6: Lead4Life

08junHeeldagEk, ons, wêreld Gr.7

10junHeeldagMnr. Oosthuizen afskeid (leerders)

11jun11:4512:30Markdag 11:45 - 12:30

11jun12:4513:45Skool sluit 12:45 (Gr.1-3) en 13:00 (Gr.4-7)

12junHeeldagSkool sluit

16junHeeldagJeugdag

julie 2020

08julHeeldagLeon Hanekom (Onderwyser) verjaar

08jul15:0019:00Ouerbesoeke Gr.4-7 15:00 - 19:00

10julHeeldagGr 4: Lead4Life

13julHeeldagBuitemuurse begin

13julHeeldagAkademiese komitee vergadering 17:30

15julHeeldagGr 5: Lead4Life

17julHeeldagGr 7: Lead4Life

17julHeeldagQuiz-aand

22jul11:3012:30Boek Buddies Gr.1-3, 11:30 - 12:30

24julHeeldagHokkie: Bastion Mini-Hokkietoernooi O/9 - O/10

24julHeeldag25Netbal: SASN Top Schools kompetisie

25julHeeldagHokkie: Bastion Hokkietoernooi O/11 - O/13

31julHeeldagRugby: Fanie Theron O/10 & O/11 dag

augustus 2020

01augHeeldagNetbal: O/10 & O/11 Kenridge Ontwikkelings Toernooi

09augHeeldagNasionale vrouedag

10augHeeldagVakansiedag

14augHeeldagSkaak: Paarl Primêre Seunskool Toernooi

15augHeeldagSportdag: Dirkie Uys

20augHeeldag23Blanco Toer: Netbal & Rugby

24augHeeldagBen Reynecke (Musiek) verjaar

26augHeeldagHokkie: O/9 Seuns Durbanville Voorbereiding Toernooi (WEG)

27augHeeldag28Oupa- en oupadag

27augHeeldagHokkie: O/9 Dogters Durbanville Voorbereiding Toernooi (WEG)

29augHeeldagRugby & netbal: Elto Towers 7's Toernooi

september 2020

05sepHeeldagRugby: Sewes Toernooi

05sepHeeldagNetbal: CTPSN Liga-finale

07sepHeeldag11Akademiese Spele week

08sepHeeldagSosiale media (Carla de Beer) Gr.4-7, 11:00

08sep18:0019:00Sosiale media (Carla de Beer) ouers

10sepHeeldagMelkbos - Wiskundekompetisie

11sepHeeldagLeerder Quiz-aand

11sepHeeldag12Tennis: Paarl Primêre seunskool O/11 Toernooi (WEG)

15sepHeeldagJunior- en seniorkoor optrede Emile Minnie

24sepHeeldagErfenisdag

oktober 2020

10oktHeeldagKrieket: Ses-aan-'n-kant O/13 Toernooi

16oktHeeldagAtletiek: Bredasdorp Top 10

17oktHeeldagKrieket: Mini-Krieket Worcester Noord

24oktHeeldagKrieket: KFC Mini-Krieket Sportdag

november 2020

03novHeeldagGr.4 (2021) Ouerinligtingsessie 18:30

05novHeeldagGr.7 (2021) Ouerinligtingsessie 18:30

06novHeeldagKrieket: DayNight Mini-Krieket Toernooi (WEG)

06novHeeldagBuitemuurs eindig

09novHeeldagEksamen begin Gr.7

11novHeeldagEksamen begin Gr.4 - 6

18novHeeldagGr.1-3 Prysuitdeling

24novHeeldagGr.4 & 5 Prysuitdeling 19:00

25novHeeldagAtletiek: Baanitems Gr R- 7

26novHeeldagGr.6 & 7 Prysuitdeling 19:00

27novHeeldag23Atletiek: Velditems O/ 10 tot Ope soos vir 2021

29novHeeldag01desGr.7-afskeid

desember 2020

29novHeeldag01desGr.7-afskeid

02desHeeldagSkool sluit vir leerders

04desHeeldagSkool sluit vir onderwysers

16desHeeldagVersoeningsdag

25desHeeldagKersdag

26desHeeldagWelwillendheidsdag

februarie 2021

17febHeeldag19Gr.5 SOS-kamp

Laerskool Jan van Riebeeck