Die skool bied drie huiswerkklasse aan.

Elk word deur ‘n toesighoudende onderwyseres behartig:
Gr.1 & 2 –  M. Oosthuizen ( ook Gr.4-7 by tye )
Gr.3 – B. Smit
Gr.4-7 – M. Greyling ( ook Gr.1-3 by tye )

Daar word van alle leerders wat van nasorg gebruik maak, verwag om ná skool ten minste hul skriftelike huiswerk hier te doen.

Hierdie diens dien bloot as hulp vir die werkende ouer, maar vervang nie die ouer se hulp en leiding tuis nie.