Huiswerkklasse vorm deel van Nasorg. Leerders wat by Nasorg ingeskryf is, is verplig om huiswerkklas by te woon. Dit word ordelik en deeglik bestuur deur Madri Greyling, hoof van Nasorg.

Huiswerkklasse vind in twee groepe plaas:
Groep 1: Direk na skool soos leerders verdaag word
Groep 2: Tussen 15:00 en 16:00 vir leerders wat na skool aan sport deelneem

Hierdie diens dien bloot as hulp vir die werkende ouer, maar vervang nie die ouer se hulp en leiding tuis nie.