Soekfunksie

  • Filter Kategorie/ë

  • Herstel

Kommunikasiekanale

Alle ouers is nie altyd seker wat die korrekte kanale is om te volg wanneer hulle voorstelle / navrae / klagtes het oor sekere aspekte by die skool nie. 

Akademie
Vir akademiese aangeleenthede, kontak eers die betrokke vak- of klasonderwyser en daarna die akademiese hoof, Me Marinda Brink. Vervolgens kan u die skoolhoof nader. 

Sport
Vir sportsake, kontak eers die afrigter, daarna die hoof van die betrokke sport, en dan die sportbestuurder. Vervolgens kan u die skoolhoof nader.
Indien ‘n sportwedstryd gekanselleer word, sal die skool ‘n sms uitstuur om ouers hiervan in te lig.  Die sms sal uitgestuur word sodra kennisgewing ontvang word, of as dit ‘n tuiswedstryd is, om 12h00.

Kultuur
Vir kulturele aangeleenthede kontak die betrokke onderwyser, en daarna die departementshoof van Musiek, Me. Helecia Groenewald. Vervolgens kan u die skoolhoof nader.

Geboue en terrein
Indien u klagtes of voorstelle aangaande die geboue en terrein het, kan u met die opsigter of die skoolhoof in verbinding tree.

Indien u al bogemelde kanale gevolg het en steeds geen sukses behaal het nie, kan u die betrokke beheerraadslede kontak, en daarna die voorsitter.

Vir u gerief sluit ons die volgende persone se e-posadresse in.
(Klik op die naam):

HOOF VAN: NAAM EN VAN
RUGBY + ATLETIEK Leon Hanekom
NETBAL Razelle Hanekom
KRIEKET Timothy Lilly
TENNIS Nora Verster
SWEM Bibi Stoffberg
LANDLOOP Mareli Boshoff
SKAAK Rachè de Goede
KULTUUR Helecia Groenewald
AKADEMIE Marinda Brink
SKOOLHOOF Johan Oosthuizen
OPSIGTER Hannes Muller
BEHEERLIGGAAM (VOORSITTER) Nicole Strauss
BEHEERLIGGAAM (SPORT) Hennie du Plooy
BEHEERLIGGAAM (KULTUUR)  Nicole Strauss
BEHEERLIGGAAM
(GEBOUE EN TERREIN)
LJ le Roux

Jean Lombaard

Konsertkaartjies

Besprekings vir die skoolkonsert open Vrydag 25 Augustus om 10:00.

Klik hier om te bespreek.

Nuusbrief Subskripsie

Om die weeklikse nuusbrief per e-pos te ontvang, voltooi asseblief jou kommunikasievoorkeure in jou JvR webprofiel.

Category: Projekte

As ‘n laerskool in die stadskom het ons ’n verantwoordelikheid en behoefte om betrokke te wees by projekte in die groter Kaapstad omgewing. Ons oogmerk met gemeenskapsbetrokkenheid is om elke JvR leerder die kans te gee om ‘n bydrae tot ‘n projek te maak gedurende ‘n skooljaar.  So ‘n bydrae is nie net die bring van ‘n fisiese item of geld nie, maar om self te werk en/of uit te reik na mense.  Die projekte wat tans deel uitmaak van ons portefeulje is só beplan om aktiwiteite te skep wat gepas is vir kinders van verskillende ouderdomme en wat meesal binne skoolure afgehandel kan word.

Die betrokkenheid by Gemeenskapsprojekte is gesetel in verskeie waardes wat al vier van die waardes van ons skool insluit.  Ons gemeenskapsprojekte bied vele geleenthede vir gesprekke rondom waardes en om sulke waardes prakties uit te leef.

Gemeenskapsprojekte Nuus

Gee, gee, gee

Die optrede van Stef Bos op 16 November in die skoolsaal was ‘n reuse sukses. Almal wat dit bygewoon het, het Stef se aangrypende en vermaaklike konsert vreeslik geniet. Ons het dié aand sowat R40,000.00 ingesamel vir die...

lees verder >>

Gr 7 Gemeenskapsbetrokkenheid-komitees
Kwartaal 2 - Besoek aan Dieprivier sopkombuis:
Leerders het help sop bedien brood gesmeer, en op ander plekke in die kombuis gehelp. Hulle het tyd gehad om interaksie te hê met die mense wat kos kry by die sopkombuis.

Kwartaal 3 - Besoek aan Fallen Angels skuiling vir diere:
‘n Insameling van hondekos is vooraf gehou en die leerders het gaan help met die take wat daagliks by die skuiling gedoen moet word (hokke was, honde was, kosgee, stap met honde, ens.)

Kwartaal 4 – Kerspartytjie vir minderbevoorregte kinders:
Leerders sal help met die organisasie van ‘n Kerspartytjie vir minderbevooregte kinders. Hulle sal aktiwiteite vir die dag beplan en help om die partytjie op die dag aan te bied.

Gr 6 Loxton projek
Die Gr 6’e samel skoolbenodighede in vir die leerders van Loxton Laerskool wat onlangs al hul boeke en skryfbehoeftes verloor het in die brand wat die skool vernietig het.

Mandela Dag
‘n Mandela dag projek word elke jaar aangepak. Vanjaar is pannekoek gebak en verkoop in samewerking met Alive Foundation en die OOV. Die bejaardes by Mote Rosa en StMonicas ouetehuise het pannekoeke ontvang, asook ander geskenkies en boekmerke wat deur die Gr 3 leerders gemaak is. Die Gr 3 groep het die ouetehuise besoek en die geskenkies uitgedeel.

Lentedag
Die Gr 3’s het die ouetehuise besoek met geskenkies en blomme vir die bejaardes. Op hierdie manier word gepoog om verhoudings te bou en by die leerders ‘n simpatieke gees te kweek vir die behoeftes van bejaarde mense.

Broodjie en Blikkie
Elke Vrydag bring ons kinders ‘n ekstra broodjie of blikkieskos skool toe vir ‘n voedingsprojek in Khayelitsha. Die projek word gelei deur Florence Mnxulu. In haar straat, Masithembane Street in Site C bly daar 26 jong kinders wat in erge nood lewe. Sommige se ouers is oorlede, en ‘n paar kinders se ouers is siek. Florence het begin om vir die kinders kos te maak, en help ook met hul opvoeding. Ons wil graag alle ouers nooi om deel te word van die Bring ‘n Broodjie-projek. Enige kosskenkings word met groot waardering op Vrydae ontvang. Deur die loop van die jaar, kry elke klas in die seniorfase ‘n beurt om op ‘n Vrydag te help om broodjies te smeer vir die projek.
Hierdie projek sal in 2017 verder uitgebrei word met hulp aan infrastruktuur, ens.

Kontakpersone:
Helena Wasserman- sel: 082 759 8942  e-pos: helena.wasserman@gmail.com
Magdel van der Walt-  e-pos: magdelvdw@mweb.co.za

Raak betrokke:
Stuur asseblief ‘n ekstra broodjie of enige ander kos op ‘n Vrydag saam skool toe. Enige skenkings van klere of ander huisgoedere word ook waardeer. Ouers wat wil help met die projek, moet asseblief vir Helena kontak by 082 759 8942.

Santa Shoebox
Die Santa Shoebox projek word al vir ‘n aantal jare deur ons skool en Huppelland ondersteun. In 2016 is beloftes van meer as 280 geskenkbokse ontvang uit die twee skole. Die Gr 1 & 2 leerders sal ingespan word om te help met die logistiek by die skool.

Kerspartytjie
‘n Kerspartytjie vir minderbevoorregte kinders word beplan vir die einde van die vierde kwartaal. ‘n Groep van ongeveer 100 kinders sal genooi word na ‘n heerlike Kerspartytjie wat deur ons leerders aangebied sal word.

Huppelland
Huppelland onderneem elke kwartaal ‘n projek. In 2016 is die volgende projekte aangepak:
Kwartaal 1: Paaseiers vir Lions-projek
Kwartaal 2: Baba en ander benodighede vir noodkamer by Somerset Hospitaal
Kwartaal 3: Santa Shoebox
Kwartaal 4: Hulp met Kerspartytjie

Raak betrokke 
Ons benodig ouers se hulp met logistiek en om kinders te vergesel op uitreikgeleentehede. Ons benodig ook fondse en skenkings om ons projekte te ondersteun.

As jy betrokke wil raak, skakel ons gerus.

Onderwysers:

Lize-Mari Schultz  lizemari@jvrprim.co.za

Madelein van Rooyen madelein@jvrprim.co.za

Ouers:
Yvonne de Lange   yvonnedl@absamail.co.za  Sel: 0823715686
Chantal Kading   chantal@peopleshop.co.za
Helena Wasserman   helena.wasserman@gmail.com  Sel: 0827598942 (Broodjie en Blikkie)

Vrywilligerswerk in ons gemeenskap:
Indien jy en/of jou kind in jul private hoedanigheid by verdere gemeenskapswerk betrokke wil raak, gaan kyk gerus na die volgende projekte:
www.shineliteracy.org.za  Geletterdheidsprogram
www.fallenangels.org.za  Diereskuiling
www.thebookery.org.za  ‘n Biblioteek in elke skool
www.ozcf.co.za  Oranjezicht City Farm
www.santashoebox.org.za

X