junie, 2022

11junHeeldagEisteddfod Sang: beoordeling

Besonderhede

Hierdie is ‘n voorlopige datum. Tye is nog nie beskikbaar nie. Beoordeling sal in ons skoolsaal geskied.