CRITINK (Critical Tinkering) bied tydens die vierde termyn weer Design & 3D printing -maker werksessies aan. Studente vanaf graad 2-7 is welkom om in te skryf vir ‘n reeks van ses werksessies waarin 3D printing as medium gebruik word om kritiese denke en innoverende probleemoplossing tuis te bring.

Gr. 2-3 (13:50 – 14:50)
Gr. 4-7 (15:00 – 16:00)

Voltooi gerus die VORM om ‘n student te registreer vir die termyn se werksessies.