Indien jy ‘n besigheid besit en dit graag in die 2020 JvR dagboekies wil adverteer, kan jy vir Louise kontak op 083 320 2207 of ‘n e-pos stuur na: louise@lkadvertising.co.za