Die klerebank is nou gesluit en open weer op 10 April as die skool begin.
Die dra van WINTERDRAG is eers vanaf 2 Mei verpligtend.