Baie geluk aan die volgende musiekleerders wat op die Ererol van Unisa verskyn vir hulle besondere prestasies in musiekeksamens: (90% + )

Teia Louw: Voor-Graad 1
Anna van Biljon: Voor-Graad 1
Linden Murray: Voor-Graad 1
Gabriel Smuts: Graad 1
Nicholas de Jong: Graad 1

Ons is baie trots op julle!