Baie geluk aan die volgende musiekleerders wat op die Ererol van Unisa verskyn vir hulle besondere prestasies in musiekeksamens:  (90% + )

Teia Louw:   Voor-Graad 1
Anna van Biljon:   Voor-Graad 1
Linden Murray:   Voor-Graad 1
Gabriel Smuts:   Graad 1
Nicholas de Jong:   Graad 1

Ons is baie trots op julle!