Wiskunde:
Ons slaagpersentasie is 89,7% in vergelyking met ons gelyke skole se 62,8% en die provinsie se 38,6%. Ons gemiddelde persentasie is 77,1% in vergelyking met ons gelyke skole se 59% en die provinsie se 46,9%.
Afrikaans:
Ons slaagpersentasie is 93,1% in vergelyking met ons gelyke skole se 64,6% en die provinsie se 38,7%. Ons gemiddelde persentasie is 70,8% in vergelyking met ons gelyke skole se 55,3% en die provinsie se 43,8%.

Ons is trots op al die Jannies en poog om te werk aan fokusareas wat aandag benodig onder andere ons leerders se woordeskat. Ouers kan help deur hul kinders aan te moedig om meer Afrikaanse boeke te lees.