Die graad 6’e sorteer twee keer per week die verlore goedere en lewer die gemerkte besittings by klasse af. Ongemerkte items word in die kas voor die biblioteek gestoor.
So asseblief Jannies, merk julle klere, skoene en kosblikke!