Koorlede word op die oomblik getoets. Die meeste weet reeds wie sing in die Seniorkoor.
Ons hou op Saterdag 3 Februarie van 9:00 – 13:00 ‘n werkswinkel/oefening vir die Seniorkoor in die saal. Maak vroegtydig die datum vas en tref asb julle reëlings sodat almal dit kan bywoon.