Maak die Desember-vakansie kennis met die wêreld van ontwerp en 3D printing.

Die Finger Cannon- werkswinkel is daarop gerig om studente ‘n goeie oorsig te bied rondom die moontlikhede van 3D ontwerp en 3D printing as ‘n vorm van prototipe. Ons werksessies is daarop gerig om elemente van WWKT-vakinhoud (Wiskunde, Wetenskap, Kuns en Tegnologie) vir studente op ‘n interaktiewe en lewendige wyse te bied om sodoende kritiese denke en ‘n innoverende aanslag tot probleemoplossing te koester.

Verdere inligting en registrasie vir die werkswinkels kan geskied op ons webtuiste http://www.dusn.co.za/holiday-workshops/