Dis vir ons `n baie groot voorreg om SWIM SMART, vanaf die vierde kwartaal, by ons te verwelkom. Ons is baie opgewonde oor hierdie verandering en hoop om saam nuwe hoogtes in JVR-swem te bereik. 
Saam met hierdie verandering, is daar `n paar nuwe reëls:

  • Om te verseker dat die oefengroepe klein bly, gaan Swim Smart die leerders in die eerste week van volgende kwartaal, tydens die L.O. periodes, assesseer om hul volgens hul swemvermoë in groepe te verdeel.  Effektiewe afrigting kan nie plaasvind wanneer die groepe te groot is nie.
  • Leerders sal in kennis gestel word in watter groep hulle verdeel is. Elke groep kry `n dag en tydgleuf waarin hul moet oefen.
    Indien leerders addisionele swemafrigting wil hê, moet hulle Swim Smart direk kontak om `n afspraak te maak 
    kath@swimsmart.co.za /  073 1429 238). 
  • Indien leerders nie op die gegewe dag kan oefen nie, moet hulle Mej. B. Stoffberg by bibi@jvrprim.co.za kontak om `n permanente skuif te maak. (Dit is nie moontlik om van tydgleuf te verander nie. GEEN LEERDER MAG SONDER TOESTEMMING VAN GROEPE VERANDER NIE. (Dit beteken dat leerders nie een week op `n Maandag oefen en die volgende week weer op `n Dinsdag oefen nie.) Sodra `n groep aan hul toegeken is, MOET hul daarby hou vir die seisoen tensy die skool die reëling verander.

 Een van ons doelwitte is om die skool se swem te versterk en daarom het ons alreeds ingeskryf vir `n gala die 26ste Oktober by Sun Valley (O/10 – O/13).  

Ons het al die ouers se hulp nodig met die nuwe veranderinge en vra dat u op die volgende skakel sal druk en die Google vorm voltooi indien u kind(ers) aan swem wil deelneem: https://goo.gl/forms/yPk0uxqUJMzhYfxe2 .  

Ons wil by voorbaat al die ouers bedank vir hul geduld en ondersteuning tydens die oorgangsfase.