Die sport-en-kultuurfoto’s gaan nou op Woensdag, 18 Oktober geneem word gedurende skooltyd. Die  OOV-en-Beheerraadfoto word ook op hierdie dag geneem.