Leerders vanaf graad 1 tot graad 7 kan `n onderwyser nomineer wat vir hul uitstaan met baie spesiale eienskappe. Hierdie onderwyser kom dan in aanmerking by die WKOD vir `n toekenning as: Onderwyser van die Jaar.
Leerders kan `n inskrywingsvorm by mev. J.C. Smit kom afhaal en voltooi. Sy sal hul ook bystaan met die inskrywing.
`n Baie belangrike vereiste wat leerders moet onthou, is dat daar `n tekening op `n A4-papier of `n video-opname van die betrokke onderwyser, bygevoeg moet word. Die sluitingsdatum is 24 September.