Hierdie kwartaal gaan vir ons baie besig wees en ons wedstryde volg baie kort op mekaar.
Ons doen ‘n beroep op alle ouers  om asb die elektroniese vorms te voltooi sodra dit ontvang word. Die getalle vir vervoer is baie belangrik omdat ons gereeld busse van buite-maatskappy moet bespreek en daarvoor moet betaal. Die getalle bepaal hoe groot die bus moet wees en dan ook natuurlik die koste daaraan verbonde. 
Die leerders wat wedstryde speel ontvang dan ‘n padkaart en /of program. Indien die wedstryde by ander skole gespeel word is ons van hulle afhanklik vir programme. Nie alle skole stuur vir ons programme nie. 
 
Die rede waarom ons vir die spelers ‘n program en /of padkaart gee is sodat hulle ook weet dat hulle speel. Hulle ontvang mos nie ‘n e-pos nie. Dit maak dit veral maklik vir die kleintjies om te onthou. 
Alhoewel ons baie wedstryde hierdie kwartaal het is ons ook afhanklik van die skole om vir ons spanne te gee. Indien ‘n skool nie ‘n span het nie kan ons nie ons spanne stuur nie. Ons belowe dat ons alles in ons vermoë doen om soveel as moontlik wedstryde vir almal te reël. Ongelukkig laat logistiek ons nie altyd toe om dit te doen nie.