Ons het verlede week ‘n inligtingsessie rakende dissipline en gedrag in skole bygewoon wat deur FEDSAS aangebied is.  Dissipline is ongelukkig een van daardie onderwerpe wat nog altyd bevraagteken is en wat voortdurend verander en aangepas moet word.  Kinders hoor nie eintlik die ‘moenie’ in bv. moenie die beker vat nie.  Hulle hoor slegs die werkwoord en doen dan presies wat ons nie wil hê nie.  ‘n Wenresep wat aanbeveel word vir goeie gedrag is om te fokus op die positiewe van ‘n kind en om die leerder te beloon.  Ouers en onderwysers moet ook goeie kommunikasie en verhoudinge probeer nastreef.  Die status quo van lank gelede dat ‘n stil klaskamer beteken dat daar leer plaasvind, is lankal verkeerd bewys.  Ouers moet verantwoordelikheid vir hul kinders aanvaar en die skool sover moontlik ondersteun sodat maksimale ontwikkeling verseker word.