Onthou asb. van die 2 musiekkonserte die laaste week van die kwartaal. Musiekleerders kry die geleentheid om voor ouers en maats op te tree.
Dinsdag 27 Junie 8:15  -Gr 4+5
Woensdag 28 Junie 8:15  -Gr 6+7
Alle leerders wat NIE by die skool les neem nie, maar ook graag wil speel, is baie welkom en moet net hulle name en stukke vir juf. Groenewald stuur voor of op Vry. 23 Junie.
helecia@jvrprim.co.za