Die netbalwedstryde van 31 Mei is gekanselleer deur ons opponente en dit is dus buite ons beheer.