Geen antwoordstelle/vraestelle (graad 1 – 7) van toetse en/of eksamens sal huis toe gestuur word nie. Die punt wat die leerder tydens toetse/formele assessering behaal het, sal steeds aan die leerder gegee word aangesien die antwoordstel/vraestel na afloop van die toets se aflegging deeglik met die leerder gedurende klastyd bespreek word.
Ons sal wel ‘n kwartaallikse portefeulje- aand (vir gr. 4 – 7) aan die einde van elke kwartaal (kw. 1 – 3) hou, waartydens die leerder se toetse beskikbaar is om in die teenwoordigheid van die betrokke onderwyser te besigtig en dit dan te bespreek ,indien nodig. Teken asb. Dinsdag, 30 Mei 2017, om 17:00 – 19:00 aan. Hierdie geleentheid sal nie die ouerbesoek van vroeër die kwartaal vervang nie omdat ons die nodigheid vir beide die geleenthede as belangrik beskou.