​Ons wil graag vir Neena Lonte (O/11) en Sima Ngwenya (O/13) baie strekte toewens vir hul finale rondte van WP Netbalproewe wat onderskeidelik Vrydag, 12 Mei, en Saterdag, 13 Mei plaasvind. Indien Sima ​gekies word in die top 21 gaan sy aan Wes-Kaap proewe deelneem.

Ons begin volgende week met ons eerste liga wedstryde tuis teen Laerskool Milnerton. Dit het onder ons aandag gekom dat daar ook die aand ‘n Justin Bieber konsert plaasvind. Die wedstryde gaan steeds voort. 

Op hierdie punt wil ek ‘n GROOT beroep op ouers doen om asb nie aktiwiteite, ander oefeninge of afsprake te reël gedurende oefeninge of op wedstryd-dae nie. Netbalspanne is baie klein en indien 1-2 spelers ‘n oefening of wedstryd mis, laat hulle ‘n hele span in die steek. Dit maak die afrigter se werk baie moeilik. Geen baanwerk kan doeltreffend aangeleer word nie. 

Die datums vir naweek- wedstryde  en enige ander wedstryde word onmiddellik op die kalender geplaas om ouers met enige beplanning te help. Ons probeer van ons kant vir spelers ekstra wedstryde, buiten ligawedstryde, reël om vir hulle meer geleenthede te skep. Ons hande is egter afgekap as spelers gereeld net onttrek. Ons moes in die verlede dikwels wedstryde kanseleer a.g.v spelers wat op die laaste minute onttrek. Help ons asb op hierdie gebied deur ons vroegtydig in kennis te stel indien u dogter nie kan speel nie. Ons het begrip daarvoor dat daar soms omstandighede buite ‘n mens se beheer gaan plaasvind.

Dit het ook onder my aandag gekom dat daar steeds ouers is wat langs die bane kuier tydens oefening. Ons vra weer dat GEEN ouers langs die bane of onder die afdakkie by die bane tydens oefening sal wees nie. Julle is welkom om op die bankies onder die bome te wag. Dit trek die spelers se aandag af en bemoeilik die afrigter se taak.

Indien enige ouers betrokke wil raak en graag wil help tydens oefeninge, kontak my gerus, razelle@jvrprim.co.za  

Ons gaan binnekort die omsendbrief vir Woensdag en die naweek se sportdag uitdeel. Voltooi asb die afskeurstrokies en stuur spoedig terug. Die afskeurstrokies is van kardinale belang, veral wanneer ons busvervoer moet reël.

Baie dankie vir almal se ondersteuning. Geniet die seisoen.