Neem asb. kennis dat die NUUSBRIEF wat weekliks op ‘n Donderdag verskyn het, van hierdie week af elke VRYDAG verskyn. Die uitsondering is as die week korter is a.g.v. ‘n vakansiedag.