Weens ‘n fout op die raampie van die familie-foto’s (boeties en sussies), sal hierdie foto’s eers oor twee weke beskikbaar wees.
Jammer vir die ongerief.

Bestelling van Klasfoto’s:
Die klasfoto’s is op die aansteekbord aangebring.
U moet asseblief by u kind se klasonderwyser bestel.
Wyse van betaling as volg: Kontant in ‘n koevert met die kind se naam en die bedrag daarop.
Tjek: uitgemaak aan die skool
Elektroniese betaling aan die skoolrekening: Stuur asb ‘n bewys van betaling aan die klasonderwyser.
Prys:
R40: 150x200mm (soos op aansteekbord)
R50: 200x270mm
R60: 300x400mm
Sluitingsdatum vir bestelling is 1 Junie 2017.